Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Home/Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις2020-09-18T09:12:29+02:00
2005, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ).

20/05/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2005, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ 10839/19-05-2022 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ISO 17025 ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €16.935,48 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ή €21.000,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

20/05/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1605, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TCI ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

16/05/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1305, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9987 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KIT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔ. ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

13/05/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/05/2022 ΩΡΑ 15:00 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ [...]

605, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΕ 9644 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟYΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΨΥΕ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

06/05/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/05/2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ [...]

1404, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8219 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ SARS CoV-2 (RAPID TEST) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

14/04/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/04/2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δείτε περισσότερα [...]

1304, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ II ΚΛΑΣΗΣ A2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

13/04/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/05/2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δείτε περισσότερα εδώ.

1304, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .

13/04/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/04/2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δείτε [...]

1204, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ 7842/11-04/2022 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Α) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Γ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 20.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α (€ 24.800,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.)

12/04/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

804, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛHΡΟΥΣ ΣΕΤ ΕΜΦΥΤΕYΣΙΜΟΥ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓEΡΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟY ΝΕYΡΟΥ ASPIRE SR ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

08/04/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

604, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

06/04/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

504, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ HBA1C ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

05/04/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.