Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Home/Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις2020-09-18T09:12:29+02:00
2809, 2022

Ανακοίνωση τελικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων καταρτιζομένων, για την εισαγωγή στο Δημόσιο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών « Η Αγία Σοφία», Ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας για το Εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

28/09/2022|Δ.Ι.Ε.Κ.|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2609, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ- 20631/26-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Α) ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV2 ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΙΩΝ SARS-COV2 ΚΑΙ INFLUENZA A & B ΜΕ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

26/09/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2309, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτών (Ιατρών κα Νοσηλευτών) στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Νοσοκομείου, στα πλαίσια διδασκαλίας μαθημάτων κατά το Α΄ & Γ΄ Φειμερινό εξάμηνο, διδακτικού έτους 2022-2023.

23/09/2022|Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2209, 2022

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ ΝΟ1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ ΝΟ1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ

22/09/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1909, 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9Α/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤ.ΑΡΙΘΜ.ΕΣΗΔΗΣ: 172210 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (324) ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΚΑΙ Β) ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (196) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (142) ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ (286) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΧΩΡΟΥΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (8), ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ΟΥ (3), ΜΕΝΝ 5ΟΥ (2) ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1), ΜΕΘ COVID 2019 (1), ΜΗΝ (4), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (3), ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ (1).

19/09/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1909, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9Α/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤ.ΑΡΙΘΜ.ΕΣΗΔΗΣ: 172210 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (324) ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΚΑΙ Β) ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (196) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (142) ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ (286) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΧΩΡΟΥΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (8), ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ΟΥ (3), ΜΕΝΝ 5ΟΥ (2) ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1), ΜΕΘ COVID 2019 (1), ΜΗΝ (4), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (3), ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ (1).

19/09/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

1409, 2022

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Διακήρυξης 9/2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (324) ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) Β) ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (196) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (142) ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ (286) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΧΩΡΟΥΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (8), ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ΟΥ (3), ΜΕΝΝ 5ΟΥ (2) ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1), ΜΕΘ COVID 2019 (1), ΜΗΝ (4), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (3).

14/09/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1309, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 19230 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ: (ΤΡΕΙΣ (3) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΕΝΑΣ (1) ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ, ΔΥΟ (2) ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ – ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

13/09/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/09/2022 ΩΡΑ 14:30 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ [...]

1209, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (19094) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ: ΤΡΕΙΣ (3) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ, ΕΝΑΝ (1) ΘΕΡΜΑΣΤΗ, ΔΥΟ (2) ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

12/09/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/09/2022 ΩΡΑ 14:30 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ [...]

909, 2022

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 67/17-08-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.Η.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Α) ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (324) ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΚΑΙ Β) ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (196) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (142) ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ (286) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΧΩΡΟΥΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (8), ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ΟΥ (3), ΜΕΝΝ 5ΟΥ (2) ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1), ΜΕΘ COVID 2019 (1), ΜΗΝ (4), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (3), ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2022 &ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤ. 167516, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 35.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. Η € 43.400,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.( 24%), Β) ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Γ) ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

09/09/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις, Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

3008, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ-18114/29-08-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΛΙΠΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Χ. Τ., ΜΕ Κ.Α. 231403, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν. 4368/2016, ΔΑΠΑΝΗΣ € 6.780,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 13% ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

30/08/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1108, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 17499 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ Κ.Α.: 24578158

11/08/2022|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.