Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Προκηρύξεις Συνοπτικών Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Συνοπτικών Διαγωνισμών2020-09-18T09:19:57+03:00
2906, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ , ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

29/06/2021|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2306, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΧΑΛΚΟ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

23/06/2021|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2105, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

21/05/2021|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1205, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΙΝΘΟΚΤΙΣΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

12/05/2021|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1005, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

10/05/2021|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

605, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5051028 ΣΤΟ Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 ( CPV: 71320000- 7)

06/05/2021|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2804, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Α) ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (64) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Β) ΤΡΙΩΝ (3) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MC QUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Γ) ΔΥΟ (2) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, Δ) ΤΡΙΩΝ (3) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ), Ε) ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΚΚΜ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ, Ζ) ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΙ (306) FAN-COIL UNIT ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, Η) ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DAIKIN ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ

28/04/2021|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2204, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

22/04/2021|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2104, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (320) ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΚΑΙ Β) ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (194) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (142) ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (277) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΧΩΡΟΥΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (8), ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ΟΥ (3), ΜΕΝΝ 5ΟΥ (2) ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1), ΜΕΘ COVID 2019 (1), ΜΗΝ (4), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (3), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

21/04/2021|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top