Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις2020-09-18T09:27:10+02:00
812, 2020

Β΄Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, για τις Μονάδες Α΄ΜΕΝΝ, Β΄ΜΕΝΝ, ΠΜΕΝ, ΚΕΜ και το Χειρουργείο

08/12/2020|Διαβουλεύσεις|

Σε  Β΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Εξετάσεων [...]

2011, 2020

A΄Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, για τις Μονάδες Α΄ΜΕΝΝ, Β΄ΜΕΝΝ, ΠΜΕΝ, ΚΕΜ και το Χειρουργείο

20/11/2020|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

205, 2019

Β΄διαβούλευση – Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου

02/05/2019|Διαβουλεύσεις|

Τίθενται σε β΄διαβούλευση οι Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή [...]

204, 2019

Α΄ δημόσια διαβούλευση – Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου

02/04/2019|Διαβουλεύσεις|

Τίθενται σε α΄ δημόσια διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την [...]