Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις2020-09-18T09:27:10+02:00
205, 2019

Β΄διαβούλευση – Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου

02/05/2019|Διαβουλεύσεις|

Τίθενται σε β΄διαβούλευση οι Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή [...]

204, 2019

Α΄ δημόσια διαβούλευση – Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου

02/04/2019|Διαβουλεύσεις|

Τίθενται σε α΄ δημόσια διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την [...]