ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Γιάννης Παύλου

Τηλ.: 210-7759169
Hλεκτρονική διεύθυνση: yannispavlou@paidon-agiasofia.gr