Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών: Ζαφειροπούλου Μαρία
Τηλέφωνο: 213 2013147/ 2132013152
Email: m.zafeiropoulou@paidon-agiasofia.gr