ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικού: Τσουκατος Τριαντάφυλλος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ,  MEnv Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση – Παν. Αιγαίου, Ma in Education University of Roehampton – London ΠΕ-82 Εκπαιδευτικός Μηχανολογίας
Τηλέφωνο:  2132013557
e-mail: ttsoukatos@paidon-agiasofia.gr