ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικού: Γεωργόπουλος Μιχαήλ,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Τηλέφωνο:  2132013557
e-mail: m.georgopoulos@paidon-agiasofia.gr