Αρμοδιότητες του Τμήματος

Το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης είναι Αυτοτελές και το έργο του συντονίζεται από τον Διοικητή. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιγράφονται στο ΦΕΚ του Οργανισμού του Νοσοκομείου.
Επιπλέον, το Τμήμα εφαρμόζει τις οδηγίες Υπουργείου Υγείας για την Ασφάλεια των Ασθενών, οι οποίες διαμορφώνονται από τον Οργανισμό για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία-ΟΔΙΠΥ.

Ποιότητα

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.
Στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» το συγκεκριμένο Πρότυπο εφαρμόζουν τα Τμήματα:

 • Αιματολογικό Εργαστήριο
 • Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη
 • Μονάδα Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία

ISO 15189 – Σύστημα Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων

Με το πρότυπο ISO 15189 διαπιστεύεται η τεχνική επάρκεια ενός εργαστηρίου για τη διενέργεια συγκεκριμένων εξετάσεων.
Τη συγκεκριμένη διαπίστευση κατέχουν τα:

 • Βιοχημικό Εργαστήριο
 • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 • Εργαστήριο Τμήματος Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP)

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων του Νοσοκομείου, είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τη διεθνή προδιαγραφή Codex Alimentarius. Διασφαλίζει την τήρηση ορθών πρακτικών υγιεινής (Good Hygiene Practices) και παραγωγής (Good Manufacturing Practices), καθώς και των προβλεπόμενων διαδικασιών σύμφωνα με την Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Hazard Analysis with Critical Control Points, HACCP), στα εξής σημεία:

 • Αποθήκη Τροφίμων (παραλαβή-αποθήκευση)
 • Μαγειρεία (επεξεργασία – μαγειρική παρασκευή)
 • Διανομή (διάθεση τροφίμων στους ασθενείς και στο εφημερεύον προσωπικό)

FACT-JACIE Σύστημα Διαχειρισης Αιμοποιητικών Κυττάρων

Πρόκειται για Διαπίστευση σε μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων και κυτταρικών θεραπειών σύμφωνα με το Πρότυπο FACT-JACIE του οργανισμού EBMT https://www.ebmt.org/jacie-accreditation
To Τμήμα του Νοσοκομείου που ακολουθεί το παραπάνω πρότυπο είναι:

 • η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών (ΜΜΜΟ) της Ογκολογικής Μονάδας «Ελπίδα-Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»

EFI Standards

Πρόκειται για Διαπίστευση σε τεχνικές διενέργειας εξετάσεων από τον Οργανισμό EFI https://efi-web.org/accreditation/efi-accredited-laboratories
Τη συγκεκριμένη Διαπίστευση κατέχουν τα:

 • Εργαστήριο Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας (εξετάσεις Ιστοσυμβατότητας)
 • Εργαστήριο Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών της Ογκολογικής Μονάδας «Ελπίδα-Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» (εξετάσεις Χιμαιρισμού)

ERN-Compliance Assesment

Θετική αξιολόγηση Συστημάτων Ποιότητας από ειδικούς επιθεωρητές των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς σπανίων νοσημάτων Overview (europa.eu) (https://health.ec.europa.eu/european-reference-networks/overview_en)
Τα Τμήματα που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση και έχουν ενταχθεί σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς για Σπάνια Νοσήματα είναι:

ΤΜΗΜΑ ΠΕΔΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ERN
 • Μονάδα Ειδικών Θεραπειών Αιματολογίας Ογκολογίας,
  της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠοΑιμ)
 • Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ):
Σπάνια Νοσήματα γενετικής προδιάθεσης σε καρκίνο GENTURIS
Σπάνιοι Παιδικοί Καρκίνοι PaedCan
 • Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας, της Α΄ Παιδιατρικής
  Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
 • Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ):
Σπάνια Αιματολογικά Νοσήματα Παίδων EuroBloodNet
 • Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού
  και Σακχαρώδους Διαβήτη, της Α΄Παιδιατρικής
  Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σπάνια Ενδοκρινολογικά Νοσημάτων Παίδων Endo-ERN

Διεθνείς στόχοι για την ασφάλεια των ασθενών

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Word Health Organization) μετά από εισήγηση του οργανισμού JCI(Joint Commission International) έχει καθορίσει ένα φάσμα εξαιρετικά κρίσιμων θεμάτων κατά την υγειονομική φροντίδα, τα οποία ονομάζει Διεθνείς Στόχους Ασφάλειας Ασθενών (International PatientSafety Goals-IPSGs).
Οι στόχοι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής Ποιότητας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και εφαρμόζονται σε όλα τα Τμήματα ανεξαιρέτως.

Έρευνα

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» διεξάγεται σε συστηματική βάση Μελέτη Ικανοποίησης Ασθενών με βάση την ασθενοκεντρική προσέγγιση.
Τα ερωτηματολόγια διανέμονται μέσω QR στους συνοδούς των παιδιατρικών ασθενών και όλες οι απαντήσεις συλλέγονται ηλεκτρονικά σε cloud ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν Δείκτη Ποιότητας ο οποίος εξάγεται 2 φορές/έτος.