Προϊσταμένη Τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού: Ντελοπούλου Μαρία
Τηλέφωνο: 213 2013153
Email: m.delopoulou@paidon-agiasofia.gr

Το Γραφείο Ιματισμού είναι υπεύθυνο για την φύλαξη, τη διανομή, την επιδιόρθωση και την καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του ιματισμού για την εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων.