Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Β.Ι.Τ.): Αντωνάκης Αθανάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Τηλέφωνο: 2132013563
e-mail: a.antonakis@paidon-agiasofia.gr