Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Β.Ι.Τ.): Νασόπουλος
Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Τηλέφωνο: 2132013563
e-mail: i.nasopoulos@paidon-agiasofia.gr