Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσία

Υποδιευθυντής: Τσουκάτος Τριαντάφυλλος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. , MEnv Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση – Παν. Αιγαίου, Ma in Education University of Roehampton – London ΠΕ-82 Εκπαιδευτικός Μηχανολογίας
Τηλέφωνο: 2132013557
e-mail: ttsoukatos@paidon-agiasofia.gr