Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσία

Υποδιευθυντής: Αντωνάκης Αθανάσιος,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Τηλέφωνο: 2132013564
e-mail: a.antonakis@paidon-agiasofia.gr