Νομικός Σύμβουλος: Γεώργιος Πέτσας
Τηλέφωνο: 213 2013117

Δικηγόρος: Ευαγγελία Κουβέλη
Τηλέφωνο: 2132013272