Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: Ελένη Μαρκάκη
Τηλέφωνο: 2132013099/ 2132013155
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: e.markaki@paidon-agiasofia.gr

Το Τμήμα Προσωπικού φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου από την πρόσληψη μέχρι την παραίτησή του, καθώς και για την εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Διενεργεί διαγωνισμούς για προκήρυξη θέσεων προσωπικού με 8μηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου και νοσηλευτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.