Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας: Σκλαβενίτη Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο: 213 2013159
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: k.sklaveniti@paidon-agiasofia.gr