Διευθύντρια Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας:

Τηλέφωνα: 213 2013717 & 213 2013116
Θέση: Πέτρινο Κτίριο ( 1ος όροφος )