Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας: Σκλαβενίτη Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο: 213 2013159
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: k.sklaveniti@paidon-agiasofia.gr

Προσωρινή Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: Φωτούλα Ντινάκη
Τηλέφωνο213 2013230
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  f.dinaki@paidon-agiasofia.gr

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει:

-Τμήμα Οικονομικού
-Τμήμα Προμηθειών
-Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού