Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσία

Γραμματεία τηλ: 213201356

Υποδιευθυντής: Αποστολίδης Ιγνάτιος, M.Sc. –  Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
Τηλέφωνο: 2132013564
e-mail: i.apostolidis@paidon-agiasofia.gr