ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Εμμανουήλ Παπασσάβας

Τηλ.: 210-7759169
Fax: 210-7798088
Hλεκτρονική διεύθυνση: e.papasavas@paidon-agiasofia.gr