ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Εμμανουήλ Παπασσάβας

Τηλ.: 210-7759169
Hλεκτρονική διεύθυνση: ceo@paidon-agiasofia.gr