ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Email: grammatia@paidon.gmail.com


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιώργος Αδάμ, MD. Phd Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: Μαρία Ανδρέου