ΚΛΙΝΙΚΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132013301, 2132013302
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΣΚΑΠ
(ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΣΥΓΓΕΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ)
&
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Ε. Σ. Καρανάσιος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΣΥ Νικόλαος Ελευθεράκης
Νικόλαος Ανδρέου
Διδάκτωρ. Αικατερίνη Γιαννακοπούλου
Διδάκτωρ. Σοφία Λουκοπούλου
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’   Ανδριάννα Αναγνωστοπούλου
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Βασιλική Ντρε

Ελένη Κοτσάνη

Περιλαμβάνει σήμερα τα παρακάτω Τμήματα:

  • Καρδιολογικό Τμήμα
  • Τμήμα Ηχοκαρδιογραφίας
  • Τμήμα Μελέτης Καρδιακών Αρρυθμιών
  • Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
  • Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
  • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Το Καρδιολογικό Τμήμα υποστηρίζει την Παιδοθωρακοκαρδιοχειρουργική Κλινική και την Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ). Υποστηρίζει τέσσερεις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Α΄ ΜΕΝ, Β΄ ΜΕΝ, Α+Β ΜΕΝ, Μονάδα Προώρων Α’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής).
Παράλληλα καλύπτει συμβουλευτικά όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Νοσοκομείου Παίδων ‘Αγία Σοφία’ και εφημερεύει παρ’ ημέρα εναλλάξ με την Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων ‘Π & Α Κυριακού’ για τα επείγοντα περιστατικά.
Επίσης υποστηρίζει τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παιδιών (Π ΜΕΝ) αλλά και όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου Παίδων ‘Π & Α Κυριακού’ για τα Καρδιολογικά Περιστατικά που χρήζουν διαγνωστικό ή επεμβατικό καθετηριασμό καρδίας ή χειρουργική αντιμετώπιση.

Καρδιολογικό Τμήμα

(τηλ: 2132013301, 2132013302)

Νοσηλεύονται παιδιά με Συγγενείς και Επίκτητες Καρδιοπάθειες αλλά και μετά από Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις μετά την έξοδο τους από την Εντατική Καρδιοχειρουργική Μονάδα (ΚΕΜ). Στελεχώνεται με έμπειρο Νοσηλευτικό Προσωπικό που περιλαμβάνει τις Νοσηλεύτριες: Β. Ντρέ, Προϊσταμένη, Ε. Τσατσουλή, Σ. Θαλλασινού, Μ. Ζυγούρα, Α. Μάλλη, Χ. Πέτρου, Δ. Πολίτη, Β. Γεωργιάδη, Ι. Μαντζοπούλου, Β. Κορδαλή, Ι. Φράγκου, Γ. Στεργίου, Μ. Γκορίτσα, Χ. Πλευρίτη (Βοηθός Θαλάμου),Μ. Χατζάκης (Τραματιοφορέας).

Τμήμα Ηχοκαρδιογραφίας

(τηλ. : 2132013102)

Περιλαμβάνει τρία (3) εργαστήρια ηχοκαρδιογραφίας. Σε αυτά πραγματοποιούνται διαθωρακικές και διοισοφάγειες ηχοκαρδιογραφικές μελέτες. Επίσης ηχοκαρδιογραφήματα υπό φαρμακευτικό stress με δοβουταμίνη σε νοσηλευόμενα παιδιά ή σε παιδιά που έχουν προηγουμένως εξετασθεί από Ιατρό του Τμήματος στο Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο ή στο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών. Στελεχώνεται εκτός από τους Παιδοκαρδιολόγους και από τους Νοσηλευτές Χ. Καπνογιάννης και Π. Μπακασίνη.

Τμήμα Μελέτης Καρδιακών Αρρυθμιών

(τηλ.: 2132013102)

Περιλαμβάνει Εργαστήριο Εικοσιτετράωρης Καταγραφής Καρδιακού Ρυθμού (Holter 24ώρου), Εργαστήριο Εικοσιτετράωρης Καταγραφής Αρτηριακής Πίεσης (ΑΒΡΜ) σε επιλεγμένους ασθενείς του Τμήματος, Εργαστήριο Δοκιμασίας απλής και αναπνευστικής κόπωσης, Εργαστήριο Δοκιμασίας Ανάκλισης (Tilt Test) και Βηματοδοτικό Ιατρείο.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται στον παραπάνω έλεγχο έχουν προηγουμένως εξετασθεί από Ιατρό του Τμήματός μας στο Τακτικό Καρδιολογικό Ιατρείο ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο οποίος και έχει συστήσει τον έλεγχο αυτό. Ο ίδιος Ιατρός, μετά το πέρας του ελέγχου δίνει περαιτέρω οδηγίες. Αυτό γίνεται ώστε η αντιμετώπιση των αρρυθμιολογικών προβλημάτων να είναι σοβαρή και υπεύθυνη.

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

(τηλ.: 2132013105, 2132013104)

Αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της κλινικής όπου γίνονται διαγνωστικοί καθετηριασμοί και όλο το φάσμα των θεραπευτικών καθετηριασμών σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και εφήβους ή νεαρούς ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια, τοποθετήσεις προσωρινών και μόνιμων βηματοδοτών και επεμβάσεις περικαρδιοκέντησης σε παιδιά με καρδιακό επιπωματισμό.

Στελεχώνεται, εκτός από τους Παιδοκαρδιολόγους, με την Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια Ε. Κοτσάνη και τους Τεχνολόγους Κ. Καράμπελα, Β. Συργιαμιώτη, Α. Θεοδωσιάδου, Μ. Στούκα.

Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

(τηλ.: 2132013070, 2132013068 ,τηλέφωνο για Ραντεβού: 1535)

Εξετάζονται με τακτικό προγραμματισμό παιδιά τέσσερεις ημέρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα πρωί, Τρίτη πρωί, Τετάρτη πρωί, Παρασκευή πρωί).

Σημειώνεται ότι λειτουργεί Απογευματινό Τακτικό Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο δύο φορές Εβδομαδιαίως που γίνεται από τους Διευθυντές του Τμήματος. Ο προγραμματισμός γίνεται στο τηλέφωνο 1535 και υπενθυμίζεται ότι ο ασθενής χρεώνεται την Καρδιολογική Εξέταση ενώ το Ασφαλιστικό του Ταμείο καλύπτει το κόστος του Ηχοκαρδιογραφήματος αρκεί να δοθεί κατά την εξέταση του παιδιού στο Νοσοκομείο το ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου του Ασφαλιστικού Ταμείου του παιδιού.

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

(τηλ.: 2132013015)

Στη διάρκεια της εφημερίας εξετάζονται παιδιά με επείγον Καρδιολογικό Πρόβλημα αφού αξιολογηθούν αρχικά από Παιδίατρο.

«Ενημερωτικό Φυλλάδιο»