Η Α’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία διευθύνω από 01 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ φύλλου ΦΕΚ 1658/τεύχος 2ο/ της 9ης Νοεμβρίου 2004, που αφορά τον Καθορισμό του Εσωτερικού κανονισμού της Λειτουργίας της, με τις μετέπειτα τροποποιήσεις/ προσθήκες του (ΦΕΚ 1856, τεύχος 2ο της 29ης Δεκεμβρίου 2005, κλπ), η οποία εγκαταστάθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1989, τεύχος 2ο της 11ης Σεπτεμβρίου 2009 στο ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία», και ανήκει στον Α’ Παθολογικό Τομέα, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στο ΦΕΚ του Οργανισμού του ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία» αρ. φύλλου 3485, τεύχος 2ο, της 31ης Δεκεμβρίου 2012, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υγείας, έχει την ακόλουθη δύναμη σε κλίνες, ερευνητικό, εκπαιδευτικό έργο, ειδικές Μονάδες και δραστηριότητες.

Δυναμικότητα Κλινών

Η Α’ Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική έχει δυναμικότητα 205 κλινών που κατανέμονται ως ακολούθως:

 • 141 Κλίνες που κατανέμονται στις 4 ειδικές Κλινικές/ μονάδες γενικής Παιδιατρικής (ΠΚ1, ΠΚ2, ΠΚ3, ΠΚ4), όπου νοσηλεύονται βρέφη, παιδιά και έφηβοι
 • 30 Κλίνες στην Μονάδα Αυξημένης φροντίδας Νεογνών (ΜΑΦ)
 • 8 Κλίνες στην μονάδα ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) 6ου ορόφου, που εξυπηρετεί ασθενείς των Μονάδων Ενδοκρινολογίας, μεταβολισμού και Διαβήτη, Παιδιατρικής Νευρολογίας, Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας
 • 20 κλίνες στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας (Κληρονομικές Αναιμίες)
 • 28 Κλίνες στη μονάδα ειδικών θεραπειών Αιματολογίας-Ογκολογίας
 • 8 Κλίνες Ημερήσιας νοσηλείας στο ισόγειο του Νοσοκομείου

Η Α’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τις Ειδικές μονάδες που την απαρτίζουν και το Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο (ΧΕΕ) περιλαμβάνει τις εξής Ιατρικές Ειδικότητες/Ειδικές Μονάδες/ Εργαστήρια (ΦΕΚ κοινής υπουργικής απόφασης υπουργών Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ1989/τΒ/11.9.2009).

Τέσσερεις Ειδικές Κλινικές/ Μονάδες γενικής Παιδιατρικής (ΠΚ1, ΠΚ2, ΠΚ3, ΠΚ4), όπου νοσηλεύονται βρέφη, παιδιά και έφηβοι και βρίσκονται οι δύο στον 5ο (ΠΚ1 και ΠΚ2) όροφο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και οι δύο (Πκ3 και ΠΚ4) στον 6ο όροφο του νοσοκομείου – Αξίζει να τονιστεί ότι στις τέσσερεις αυτές επιμέρους Κλινικές Γενικής παιδιατρικής ασκούνται οι 6ετείς φοιτητές της Ιατρικής, ενώ δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα μέλος ΔΕΠ με αντικείμενο τη γενική Παιδιατρική για την εκπαίδευση και καθοδήγηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

 • Το Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο

Ειδικές Μονάδες

 • Μία (1) Μονάδα μεσογειακής αναιμίας (Κληρονομικές Αναιμίες)-Να σημειωθεί ότι με το ΦΕΚ αρ. Φύλλου 4271/τεύχος 2ο της 22ας Νοεμβρίου 2019, η Μονάδα μεσογειακής αναιμίας (Κληρονομικών Αναιμιών) της Α΄ Πανεπιστημιακης Κλινικης αναγνωρίστηκε ως κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων αιματολογικών νοσημάτων παίδων, χωρίς να υπάρχει επαρκής στελέχωση αυτή τη στιγμή για την εκπλήρωση του έργου αυτού, παρά μόνο με τη βοήθεια Ακαδημαϊκών υποτρόφων.
 • Μία (1) Μονάδα Λοιμωδών Νόσων-AIDS
 • Μία (1) Μονάδα ειδικών θεραπειών Αιματολογίας-Ογκολογίας-Να σημειωθεί ότι με το ΦΕΚ αρ. Φύλλου 4271/τεύχος 2ο της 22ας Νοεμβρίου 2019, η Μονάδα ειδικών θεραπειών Αιματολογίας-Ογκολογίας της Α΄ Πανεπιστημιακης Κλινικης αναγνωρίστηκε ως κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων νοσημάτων γενετικής προδιάθεσης για καρκίνο και σπανίων παιδικών καρκίνων.
 • Μία (1) Μονάδα Προώρων και προβληματικών νεογνών (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας νεογνών), που βρίσκεται στον 5ο όροφο του νοσοκομείου
 • Μία (1) Μονάδα Γαστρεντερολογίας-Ηπατολογίας- Αξίζει να τονιστεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέλος ΔΕΠ με το γνωστικό αντικείμενο της παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Ενδοκρινολογίας-Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη

Η Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού αποτελείται επιπλέον και από

 • Ορμονολογικό Εργαστήριο
 • Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας, το οποίο αποτελεί εργαστήριο αναφοράς για την Ελλάδα σε ειδικά σπάνια ενδοκρινικά νοσήματα, όπως π.χ. Πολλαπλή Υποφυσιακή Ανεπάρκεια, Μονογονιδιακό Σακχαρώδη Διαβήτη, Συγγενή Υπερινσουλινισμό, Συγγενή Υπερπλασία Επινεφριδίων, Διαταραχές διαφοροποίησης του φύλου κ.α. το οποίο στελεχώνεται από ειδικευμένο Επιστημονικό προσωπικό.
 • Το Ενδοκρινολογικό- Διαβητολογικό Ιατρείο εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αριθμό ασθενών (περίπου εξετάζονται 20-25 ασθενείς ημερησίως, συν των επειγόντων περιστατικών που ξεπερνούν τον προκαθορισμένο αριθμό των ραντεβού). Σε αυτά προστίθενται και οι εκπαιδεύσεις παιδιών -γονέων με σακχαρώδη διαβήτη.
 • Μηνιαίως ο αριθμός των εξεταζομένων ενδοκρινολογικών περιστατικών μπορεί να φτάσει 300- 350 άτομα.

Να σημειωθεί ότι με το ΦΕΚ αρ. Φύλλου 4271/τεύχος 2ο της 22ας Νοεμβρίου 2019, η Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α΄ Πανεπιστημιακης Κλινικης αναγνωρίστηκε ως κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα σπάνια Ενδοκρινολογικά νοσήματα παίδων, χωρίς να υπάρχει επαρκής στελέχωση αυτή τη στιγμή για την εκπλήρωση του έργου αυτού, παρά μόνο με τη βοήθεια Ακαδημαϊκών υποτρόφων.

 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Λοιμώξεων και Χημειοθεραπείας
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Μεταβολικών Νοσημάτων
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Ρευματολογίας
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Νευρολογίας
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Μεταβολισμού του Ασβεστίου
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Αιματολογίας
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα παιδικής Φυματίωσης
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Επιδημιολογίας και Υγείας Παιδιού
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Εφηβικής Ιατρικής, που με τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής (ΦΕΚ 1261/τ.Β/11.04.2017) μετονομάστηκε σε «Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής»
 • Μία (1) Μονάδα παιδιατρικής Δερματολογίας, με τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής (ΦΕΚ 1261/τ.Β/11.04.2017)
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Κεφαλαλγίας
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Παχυσαρκίας
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα παιδιατρικής Αλλεργιολογίας
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Ανοσολογίας
 • Μία (1) Ειδική Μονάδα Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που με τροποποίηση (ΦΕΚ 5 Νοεμβρίου 2018 μετονομάστηκε σε «Ειδική Μονάδα Στοματοπροσωπικής Γενετικής»

Συγκεκριμένα, οι ειδικές Μονάδες παρέχουν εξειδικευμένες Υπηρεσίες Υγείας σε παιδιατρικούς Ασθενείς, πέραν των ειδικών Εξωτερικών ιατρείων, αλλά και έντονο διδακτικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.

Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηλ: 2132013244 / 2107473121
Email: ckanaka@med.uoa.gr / apediatriki@gmail.com
Καθηγήτρια – Διευθύντρια Χριστίνα Κανακά – Gantenbein
MD, PhD, FMH (CH)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
ΠΚ1 (5ος όροφος) Τηλ: 213-2013512
email: apanepistimiaki@paidon-agiasofia.gr
Διευθύντρια ΕΣΥ Ευαγγελία Λυκοπούλου
Επιμελήτρια Α’ Ελισάβετ Γεωργιάδου
Επικουρική Επιμελήτρια Αγγελική Μουδάκη
ΠΚ2(5ος όροφος) Τηλ: 2132013516
email: bunivped@paidon-agiasofia.gr
Διευθύντριες ΕΣΥ Ειρήνη Ορφανού
Αντίνα Σάντου
Επιμελήτης Α’ Κωνσταντίνος Κακλέας
Επιμελήτρια Β΄ Ζωή – Σταυρούλα Σίσκα
ΠΚ3(6ος όροφος) Τηλ: 2132013608
email: cunivped@paidon-agiasofia.gr
Επιμελήτρια Α΄ Ευανθία Μπότσα
Επικουρικές Επιμελήτριες Δάφνη Μαργώνη
Ιωάννα Φαράκλα
Μαρία Ελένη Μπόμπου
ΠΚ4(6ος όροφος) Τηλ: 2132013615
email: dunivped@paidon-agiasofia.gr
Διευθύντριες ΕΣΥ Θεώνη Πετροπούλου
Επικουρικές Επιμελήτριες ΜαρίαΤσιντή
Θεοδώρα Ζαγγογιάννη
Μονάδα Πρόωρων και Προβληματικών Νεογνών
(5ος όροφος)
Τηλ: 2132013517
Καθηγήτρια Σουλτάνα Σιαχανίδου
Διευθύντρια ΕΣΥ Άννα- Βενετία Σκιαθίτου
Επιμελήτρια Α’ Ειρήνη Νίκαινα
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας ( Κληρονομικές Αναιμίες)
(Κτίριο Δοξιάδη)
Τηλ: 2132013777
Καθηγητής Αντώνιος Καττάμης
Επιμελήτρια Α’ Δήμητρα Κυριακοπούλου
Επικουρικές Επιμελήτριες Ιωακειμίδου Ναταλία
Δελαπόρτα Πολυξένη
Μονάδα Λοιμωδών Νόσων – AIDS (Κτίριο ΜΑΚΚΑ) Τηλ: 2132013667
Καθηγήτρια Βασιλική Σπούλου
Καθηγητής Αθανάσιος Μίχος
Διευθύντρια ΕΣΥ Αθανασία Λουρίδα
Επικουρική επιμελήτρια Αναστασία Πολυτάρχου
Μονάδα Ειδικών Θεραπειών (ΚΕΘ) Αιματολογίας- Ογκολογίας
(Κτίριο « Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα»)
Τηλ: 21320132121 / 21320132137 (Εξωτερικά Ιατρεία)
email: keth@paidon-agiasofia.gr
Καθηγητής Αντώνιος Καττάμης
Επιμελήτριες Α΄ Ευθυμία Ρηγάτου
Κλεονίκη Ρόκα
Γεωργία Αυγερινού
Ναταλία Τουρκαντώνη
Επικουρικές Επιμελήτριες Μαρία – Χρυσάνθη- Σεβαστιανή Φιλιππίδου
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Αντωνία Βλάχου
Αικατερίνη Κατσιμπάρδη
Ιατρείο Επιβιωσάντων από καρκίνο
Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μοσχόβη
Ειδική Μονάδα Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη (6ος όροφος)
Και Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων ενδοκρινικών παθήσεων παίδων (ΦΕΚ 22/11/2019)
Τηλ: 2132013601
Καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά- Gantenbein
Καθηγήτρια Ευαγγελία Χαρμανδάρη
Επιμελητής Α’ Ιωάννης – Ανάργυρος Βασιλάκης
Επιμελήτρια Β’ Μαρία Δολιανίτη
Επικουρική Επιμελήτρια Μαρία Μπίνου
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Νικόλας Νικολαΐδης
Σοφία Σακκά
Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας
Υπομονάδα Κινητικότητας του Πεπτικού
(6ος όροφος)
Τηλ: 2132013945
Διευθύντρια ΕΣΥ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Επιμελήτρια Α΄ Μαρία Ρογαλίδου
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Αγλαΐα Ζέλλου
Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Ρευματολογίας (6ος όροφος) Τηλ: 2132013602
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Ελένη Τσιτσάμη
Ρουμπίνη Σμέρλα
Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Νευρολογίας (6ος όροφος) Τηλ: 2132013603
Αν. Καθηγήτρια Μαρία –Ροζέ Πονς
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Βασιλική Ζούβελου
Ελευθερία Κοκκίνου
Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας
Διευθύντρια ΕΣΥ Μανθούλα Βαλάρη
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Αλέξιος Αλεξόπουλος
Ειδικές Μονάδες
Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας και Κυστικής Ίνωσης
Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Καδίτης
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Γεωργία Κολτσίδα
Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας (1ος όροφος)
Διευθύντρια ΕΣΥ Αικατερίνη Σαλαβούρα
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Μαρία Κουλούρη
Ειδική Μονάδα Μεταβολικών Νοσημάτων
Διευθύντρια ΕΣΥ Ευαγγελία Λυκοπούλου
Εξωτερικά Ιατρεία
Διευθυντής ΕΣΥ Νικόλαος Στεργίου
Επικουρικός επιμελητής Χαράλαμπος Καπόγιαννης
Ειδική Μονάδα Παιδικής Φυματίωσης
Καθηγητής Αθανάσιος Μίχος
Ιατρείο Λοιμώξεων και εμβολίων
Καθηγήτρια Βασιλική  Σπούλου
Επιμελήτρια Α΄ Ευανθία Μπότσα
Ειδική Μονάδα AIDS
Καθηγήτρια Βασιλική  Σπούλου
Καθηγητής Αθανάσιος Μίχος
Επιμελήτρια Α΄ Ευανθία Μπότσα
Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο
Ειδική Μονάδα Αναπτυξιακής και
Συμπεριφορικής Παιδιατρικής
Τηλ: 2132013457
Αν. Καθηγήτρια Παναγιώτα Περβανίδου
Ορμονολογικό Εργαστήριο
Επ. Καθηγητής Εμμανουήλ Ζουμάκης
Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας Τηλ: 2132013475
Επ. Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αμαλία Σερτεδάκη, PhD Human Genetics
Εργαστήριο Μονάδας Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία
Κλινικός Χημικός Αιμιλία Μάντζου
Ειδική Μονάδα Λοιμώξεων και Χημειοθεραπείας
Καθηγητής Αθανάσιος Μίχος
Ειδική Μονάδα Στοματοπροσωπικής Γενετικής
Αν. Καθηγητής Χρήστος Γιαπιτζάκης