Επιστημονικό Προσωπικό

 • Προϊσταμένη Δρ. Αλεξάνδρα Μαργέλη, (PubMEd: Margeli A) Χημικός, DEA, PhD
  ΕuSpLM
 • Δρ. Αναστασία Μπαρτζελιώτου, (PubMEd: Bartzeliotou A) Χημικός, PhD, EuSpLM
 • Δρ. Μαρία Παπασταματάκη, (PubMEd: Papastamataki M) Βιολόγος, PhD
 • Δρ. Αθανάσιος Τζωρτζόπουλος, (PubMEd: Tzortzopoulos A) Βιοχημικός, MΗΑ, PhD
 • Φιλία Αποστολάκου, (PubMEd: Apostolakou F) Χημικός, MSc
 • Χριστίνα Λαζαροπούλου, (PubMEd: Lazaropoulou C) Χημικός
 • Αικατερίνη Καρύγιαννη, (PubMEd: Kariyannis C) Χημικός
 • Ευγενία Χαντζή, (PubMEd: Hantzi E) Χημικός

Τεχνολογικό Προσωπικό

 • Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος
 • Ευαγγελία Ρόζου
 • Μαρία Γιαννάκη
 • Οικονομίδου Μαρία
 • Κωνσταντίνα Ζημιανίτη
 • Γεωργία Κατσουλάκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο  Εργαστηρίου: 2132013167
Τηλέφωνο Προϊσταμένης: 2132013171
e-mail Εργαστηρίου: docb@paidon-agiasofia.gr
e-mail Προϊσταμένης: a.margeli@paidon-agiasofia.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Βιοχημικό Τμήμα του ΓΝΠ Αθηνών «Η Αγία Σοφία» ιδρύθηκε με τη σύσταση του ΕΣΥ το 1982 ως επιστημονικά αυτοτελές Τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου. Παρέχει καθημερινά τεράστιο όγκο αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων καθοριστικών για την πρόγνωση, διάγνωση και θεραπεία των ασθενών στις Παιδιατρικές Κλινικές, στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου και άλλων ανά την Ελλάδα Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Σήμερα στο Βιοχημικό Τμήμα λειτουργούν Βιοχημικοί και Ανοσοχημικοί Αναλυτές στους οποίους προσδιορίζονται περίπου 1,000,000 εξετάσεις Κλινικής Βιοχημείας /έτος και γίνονται επιπλέον περίπου 50,000 ειδικές εξετάσεις/έτος.

Από το 2012 το Βιοχημικό Τμήμα είναι διαπιστευμένο για 24 παραμέτρους στον ορό και 10 παραμέτρους στα ούρα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (Κλινικές Δοκιμές Αριθμός Πιστοποιητικού 857-3).

Η στελέχωση του Βιοχημικού Τμήματος είναι άριστη συνδυάζοντας έμπειρο Επιστημονικό προσωπικό με διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, καθώς και εμπειρία, συνέπεια, ευαισθησία και επιστημονική ενημέρωση, παραμένοντας απόλυτα εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες ενός Εργαστηρίου Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας. Το Τεχνολογικό προσωπικό είναι επίσης έμπειρο και ενημερωμένο. Διαρκής στόχος του Βιοχημικού Τμήματος παραμένει η υψηλή ποιότητα των διαγνωστικών εξετάσεων και η άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων προς όφελος των ασθενών. Αυτό επιτυγχάνεται με τον αυστηρό καθημερινό εσωτερικό έλεγχο ποιότητας δύο επιπέδων όλων των εξετάσεων που διενεργούνται στο Τμήμα και με τον εξωτερικό μηνιαίο ποιοτικό έλεγχο και τη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε διεθνείς διεργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας (EQAS BIORAD και INSTAND EV) και στον αντίστοιχο ελληνικό φορέα (ΕΣΕΑΠ) από την αρχή της σύστασής του σε μηνιαία βάση καθόλη τη διάρκεια του χρόνου καθιστώντας τα αποτελέσματα του εργαστηρίου έγκυρα και αξιόπιστα διεθνώς.

Παρέχεται επίσης πλήρης εκπαίδευση σε ειδικευόμενους ιατρούς στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (12 μήνες). Επιστήμονες (Χημικοί, Βιοχημικοί, Βιολόγοι) και Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται στο αντικείμενο της Κλινικής Χημείας- Κλινικής Βιοχημείας παιδιατρικών ασθενών.

Παράλληλα με το κλινικό έργο στο Βιοχημικό Τμήμα έχει αναπτυχθεί πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε προπτυχιακό επίπεδο γίνεται εργαστηριακή άσκηση σε φοιτητές Χημείας και Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ στα πλαίσια του μαθήματος «Κλινική Χημεία», ενώ μερικοί από τους φοιτητές πραγματοποιούν στο Τμήμα την πτυχιακή εργασία της σχολής τους. Επιπλέον, φοιτητές/σπουδαστές από τα τμήματα Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, και Μοριακής Βιολογίας των ΑΕΙ της χώρας πραγματοποιούν στο Βιοχημικό Τμήμα πρακτική άσκηση στην Κλινική Βιοχημεία. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Βιοχημικό Τμήμα συμμετέχει στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας» με εργαστηριακή πρακτική και εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.

Οι επιστήμονες του Βιοχημικού Τμήματος έχουν αναπτύξει πλούσια επιστημονική δραστηριότητα που μεταφράζεται σε περισσότερες από 400 δημοσιεύσεις (βλέπε PubMED), μεγάλο αριθμό βραβείων και παρουσιάσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η επιστημονική και εργαστηριακή υποστήριξη του Βιοχημικού Τμήματος στα παρακάτω Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης ΣπανίωνΝοσημάτων:

 • Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων Παίδων
 • Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων Γενετικής Προδιάθεσης σε Καρκίνο
 • Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων
 • Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Παιδικών Καρκίνων

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Οι αναλύσεις που διενεργούνται στο Βιοχημικό Τμήμα καλύπτουν όλο το φάσμα εξετάσεων της Κλασσικής Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας, ειδικές εξετάσεις προσδιορισμού στοιχείων, πρωτεϊνών νεφρικής και καρδιακής λειτουργίας, πρωτεϊνών λοίμωξης, φλεγμονής και σήψης, φαρμάκων και καρκινικών δεικτών.

Α. Κλασσική Κλινική Χημεία-Κλινική Βιοχημεία

Γλυκόζη Μαγνήσιο Ολική πρωτεϊνη
Ουρία Μαγνήσιο ούρων Αλβουμίνη
Ουρία ούρων Φώσφορος Χοληστερόλη
Κρεατινίνη Φώσφορος ούρων Τριγλυκερίδια
Κρεατινίνη ούρων GOT (AST) HDL
Ουρικό GPT (ALT) LDL
Ουρικό ούρων γ-GT Lp (α)
Κάλιο Αλκαλική φωσφατάση (ALP) Apo-A1
Κάλιο ούρων Χολερυθρίνη ολική Αpo-B
Νάτριο Χολερυθρίνη άμεση Γαλακτικό οξύ
Νάτριο ούρων Ψευδοχοληνεστεράση Γαλακτικό οξύ ENY
Χλώριο CK Λιπάση
Χλώριο ούρων LDH
Ασβέστιο Αμυλάση
Ασβέστιο ούρων Αμυλάση ούρων

Β. Ειδικές Πρωτεϊνες

Προκαλσιτονίνη hs-PCT Φρουκτοζαμίνη
Προκαλσιτονίνη PCT Ομοκυστεϊνη
Συστατίνη C β2-Μικροσφαιρίνη
Hs CRP β2-Μικροσφαιρίνη ούρων
IL-6 NGAL (προσεχώς)
Σερουλοπλασμίνη NGAL ούρων (προσεχώς)
Αλβουμίνη ούρων Μυοσφαιρίνη (προσεχώς)

Γ. Προσδιορισμοί Φαρμάκων Καρκινικών Δεικτών και Δεικτών Καρδιακής Λειτουργίας

Μεθοτρεξάτη
Σαλικυλικά S100 (σε αναστολή)
Ακεταμινοφαίνη S100 ΕΝΥ (σε αναστολή)
NSE CA125 II (προσεχώς)
NSE ΕΝΥ CA 15-3 II (προσεχώς)
CEA CA 19-9 (προσεχώς)
AFP Sirolimus (προσεχώς)
Β-HCG Everolimus (προσεχώς)
CK-MB Tacrolimus (προσεχώς)
hs-TnT
NT-pro-BNP

Δ. Εξετάσεις Προσδιορισμού Στοιχείων

Σίδηρος ούρων
Χαλκός Σελήνιο (σε αναστολή)
Χαλκός ούρων Μόλυβδος (σε αναστολή)
Ψευδάργυρος Μόλυβδος ούρων (σε αναστολή)
Ψευδάργυρος ούρων Μαγγάνιο (σε αναστολή)

Ε. Λοιπές Εξετάσεις

Ιονισμένο ασβέστιο/pH Αμμωνία αίματος
Οσμωτικότητα Θρυψίνη κοπράνων
Οσμωτικότητα ούρων Καλπροτεκτίνη κοπράνων
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών Χημική ημιποσοτική ανάλυση λίθων ουροποιητικού
Ηλεκτροφόρηση ισοενζύμων ALP (σε αναστολή)

ΣΤ. Ειδικές Εξετάσεις με rp-HPLC (σε προσωρινή αναστολή)

VMA, 5-HIAA, HVA ούρων
Υδροξυπρολίνη ούρων
Κατεχολαμίνες
Κατεχολαμίνες ούρων
Μετανεφρίνες ούρων
Πυριδολίνη δεσοξυπυριδολίνη ούρων
Βιταμίνη C
Βιταμίνη Α
Βιταμίνη E

Χρήσιμα Links:

https://labtestsonline.org/
http://www.eekx-kb.gr/
http://www.eae.gr
http://www.endo.gr/
http://www.aacc.org/
http://www.ifcc.org/
http://www.ehaweb.org/
http://www.hematology.org/
http://www.endo-society.org/