ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 2132013317 (Τηλ)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γεώργιος Σφακιανός, MD, Ph.D
2132013320 (Τηλ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Βαθμός) Ηλίας Μανωλάκος
2132013318 (Τηλ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α
 • Δημήτριος Παναγόπουλος
 • Μάριος Θεμιστοκλέους (προσωρινά αποσπασμένος ως Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας)
  2132013318 (Τηλ)
Επ. Επιμελητές Β
 • Ανδρέας Μήτσιος
 • Δημήτριος Ισαακίδης
  2132013318 (Τηλ)
Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Κων/να Παναγιωτοπούλου
2132013315 (Τηλ)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Εισαγωγικά, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το θέμα που αφορά την ‘Νέα Ιστοσελίδα’ του Νοσοκομείου μας ουδέποτε παρελήφθη από την Κλινική μας, όπως αναφέρετε ότι συνέβη προ 7 μήνου.

Σας ενημερώνουμε λοιπόν σήμερα τα κάτωθι σχετικά στοιχεία:

 • Πρωταρχικός σκοπός της Νευροχειρουργικής Κλινικής είναι η κάλυψη όλης της Επικράτειας σε ημέρες εφημερίας του νοσοκομείου μας, καθώς και καθημερινή κάλυψη, σε όλη την διάρκεια του έτους, για τους ασθενείς των ογκολογικών τμημάτων του νοσοκομείου (ΚΕΘ, ΤΑΟ). Συνήθως αφορά την νοσηλεία ασθενών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (συντηρητική ή και χειρουργική, όπως σε περίπτωση επι-υποσκληριδίων αιματωμάτων και εμπιεσματικών καταγμάτων κρανίου), δυσλειτουργία συστημάτων παροχέτευσης του Ε.Ν.Υ και ενίοτε αυτόματες ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες. Επίσης, κάλυψη των μονάδων εντατικής θεραπείας νεογνών για περιστατικά που διακομίζονται σε αυτές από άλλες αντίστοιχες μονάδες άλλων νοσοκομείων (αφορά κυρίως περιπτώσεις μεθαιμορραγικού υδροκεφάλου στο πλαίσιο προωρότητος και ανοιχτές σπονδυλικές δυσραφίες).
 • Αντιμετώπιση των πρωτοδιάγνωστων ογκολογικών ασθενών (εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού, εγκεφαλικού κρανίου και σπονδυλικής στήλης) που καταλήγουν στο νοσοκομείο μας είτε σε συνθήκες εφημερίας, είτε ως παραπομπή από άλλα νοσοκομεία της επικράτειας, είτε αφορά οξέα συμβάματα (π.χ υδροκέφαλος), είτε την αντιμετώπιση της καθαυτό νόσου τους.
 • Παρακολούθηση και αποκατάσταση ασθενών με απλές κρανιοσυνοστεώσεις ή αυτών που εντάσσονται σε κάποιο σύνδρομο (π.χ Crouzon), με επεμβάσεις κρανιοπλαστικής.
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση ασθενών με συγγενείς δυσπλασίες της σπονδυλικής στήλης και διαταραχές σύγκλισης του νωτιαίου σωλήνα (κλειστές σπονδυλικές δυσραφίες, όπως λιπομυελομηνιγγοκήλη, διαστηματομυελία, καθηλωμένο τελικό νημάτιο, δερματικός πόρος που καθηλώνει τον νωτιαίο μυελό).
 • Ασθενής με διαταραχές στην κυκλοφορία του Ε.Ν.Υ (π.χ στένωση του υδραγωγού) και ανωμαλίες της κρανιοαυχενικής συμβολής (π.χ Σύνδρομο Chiari).
 • Αντιμετώπιση φαρμακοανθεκτικής επιληψίας, σε συνεργασία με τους νευρολόγους, κυρίως με την εμφύτευση διεγέρτη του πνευμονογαστρικού νεύρου.