ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ++30 2132013166 (tel)
micro@paidon-agiasofia.gr (email)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λεβαντία Δ. Ζαχαριάδου
Βιοπαθολόγος – Κλινική Μικροβιολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Μαλαματή Μήκα, Βιοπαθολόγος
Ελένη Κηρύκου, Βιοπαθολόγος – Κλινική Μικροβιολόγος
Ευαγγελία Πετρίδου, Βιοπαθολόγος – Κλινική Μικροβιολόγος
Νίκη Πετροπούλου, Βιοπαθολόγος
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β'(ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ) Κιρκήρα Μπάνου, Βιοπαθολόγος
Ζωή Παπαρρίζου, Βιοπαθολόγος
Μαρία – Ελένη Μπλούνα, Βιοπαθολόγος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αγγελική Στάθη,Βιολόγος

ΣΚΟΠΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Απομόνωση, πλήρης ταυτοποίηση, έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά και διερεύνηση των μηχανισμών αντοχής παθογόνων μικροοργανισμών από δείγματα που προέρχονται από στείρες ή μη περιοχές του σώματος ασθενών με λοίμωξη.
  Το Μικροβιολογικό Τμήμα είναι διαπιστευμένο κατά ISO 15189:2012 για τις εξετάσεις με αστερίσκο.

  • καλλιέργειες ούρων*
  • καλλιέργειες εγκεφαλονωτιαίου υγρού
  • καλλιέργειες αίματος *
  • καλλιέργειες πυωδών συλλογών
  • καλλιέργειες εκκριμάτων (κολπικού, οφθαλμικού, ρινικού)
  • καλλιέργειες επιχρισμάτων (φαρυγγικού*, δερματικών βλαβών, στόματος)
  • καλλιέργειες δειγμάτων αναπνευστικού ασθενών με Κυστική Ίνωση (ποσοτική πτυέλων, φαρυγγικού)
  • καλλιέργειες για μύκητες δέρματος
  • καλλιέργειες ενδοφλεβίων καθετήρων
  • καλλιέργειες κοπράνων
  • καλλιέργειες κοπράνων για Cambylobacter spp
  • καλλιέργειες κοπράνων για Clostridium difficile
  • καλλιέργειες βρογχικών/γαστρικών ΜΕΘ και ΚΕΜ
  • καλλιέργειες βιολογικών υγρών
  • καλλιέργειες για φορεία S. aureus
 2. Συνδρομική μοριακή αναζήτηση παθογόνων σε δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, καλλιεργειών αίματος, εγκεφαλονωτιαίου υγρού και κοπράνων.
 3. Καλλιέργειες επιτήρησης μικροβιακού αποικισμού και αντοχής των μονάδων προώρων νεογνών, των ασθενών ΜΕΘ, ΚΕΜ και ΜΜΜΟ.
 4. Καλλιέργειες ελέγχου φορείας VRE (κοπράνων, αποικισμού μονάδων προώρων, ΜΕΘ, ΚΕΜ & ΜΜΜΟ).
 5. Καλλιέργειες φαρυγγικού για φορεία μηνιγγιτιδοκόκκου
 6. Καλλιέργειες ελέγχου στειρότητας ενδοφλεβίων διαλυμάτων
 7. Καλλιέργειες αποικισμού αέρα και επιφανειών ειδικών χώρων νοσηλείας και χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος (χειρουργεία, μονάδες εντατικής, ογκολογικές μονάδες, μαγειρεία, γαλακτοκομείο).
 8. Καταγραφή και αποστολή στα εργαστήρια αναφοράς των υποχρεωτικώς δηλουμένων ειδών παθογόνων μικροοργανισμών.
 9. Καταγραφή και αποστολή στα εργαστήρια αναφοράς των υποχρεωτικώς δηλουμένων πολυανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών.
 10. Γενική εξέταση ούρων*:
  • Ειδικό Βάρος*
  • Ph*
  • Λευκοκύτταρα*
  • Νιτρικά*
  • Πρωτεΐνη*
  • Γλυκόζη*
  • Κετόνες*
  • Ουροχολινιγόνο*
  • Χολερυθρίνη*
  • Ερυθροκύτταρα*
  • Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων*
 11. Μικροσκόπηση αντίθεσης φάσης (Phase contrast) ιζήματος ούρων
 12. Εξετάσεις υγρών σώματος:
  • Σάκχαρο-οξόνη ούρων* (ποσοτικά)
  • Λεύκωμα ούρων 24ωρου (ποσοτικά)
  • Ειδικό Βάρος*, pH ούρων*
  • Γενική εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού
  • Γενική εξέταση πλευριτικού υγρού
  • Γενική εξέταση αρθρικού υγρού
  • Γενική εξέταση περιτοναϊκού υγρού
  • Γενική εξέταση περικαρδιακού υγρού
 13. Παρασιτολογικές εξετάσεις κοπράνων και γαστρικού υγρού.
 14. Λειτουργικές εξετάσεις κοπράνων (pH, λίπος, άπεπτα).
 15. Ανίχνευση παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε κόπρανα και γαστρικό υγρό.
 16. Ανίχνευση παρουσίας τοξίνης Α, τοξίνης Β και GDH του Clostridium difficile σε κόπρανα.
 17. Ανίχνευση αντιγόνου Rota- και Adeno- ιών στα κόπρανα.
 18. Άμεση μικροσκόπηση κοπράνων.
 19. Άμεση μικροσκόπηση κολπικού εκκρίματος.
 20. Αναζήτηση ηωσινοφίλων ρινικού εκκρίματος.
 21. Άμεση αναζήτηση παθογόνων μυκήτων σε δερματικά επιχρίσματα.
 22. Ορολογική διάγνωση ιογενών, μικροβιακών και παρασιτικών λοιμώξεων:
  • Αντισώματα έναντι κυτταρομεγαλοϊού (IgG, IgM)*
  • Αντισώματα έναντι ιού ερυθράς (IgG, IgM)*
  • Ετερόφιλα αντισώματα (mono test)
  • Αντισώματα έναντι ιού Epstein-Barr (IgG, IgM)*
  • Αντιεχινοκοκκικά αντισώματα (ολικά)
  • Αντισώματα έναντι τοξοπλάσματος (IgG, IgM)*
  • Αντισώματα έναντι τρεπονήματος
  • Αντισώματα κοκκύτου (IgG, IgM,IgA)
  • Αντισώματα Varicella-Zoster (IgG, IgM)
  • Αντισώματα για μυκόπλασμα (IgG, IgM)
  • Αντισώματα για απλό έρπητα 1 & 2 (IgG, IgM)
  • Αντισώματα ιλαράς (IgG, IgM)
  • Αντισώματα παρωτίτιδας (IgG, IgM)
  • Αντισώματα για ιό parvo 19 (IgG, IgM)
  • Αντισώματα για Ricketsia (IgG, IgM)
  • Αντισώματα ιών Coxsiella (IgG, IgM)
  • Αντισώματα ιών Bartonella (IgG, IgM)
  • Αντισταφυλολυσίνη
  • Οροαντίδραση Wright
 23. Άμεση αναζήτηση αντιγόνων ιογενών και μικροβιακών λοιμώξεων σε κλινικό δείγμα.
  • Aντιγόνο πνευμονιοκόκκου στα ούρα
  • Αντιγόνο γρίπης A και B σε δείγματα αναπνευστικού.
  • Αντιγόνο RSV σε δείγματα αναπνευστικού.
  • Αντιγόνο Adeno-ϊών σε δείγματα αναπνευστικού.
 24. Μέτρηση C- αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP)με νεφελομετρία.*
 25. Μέτρηση μικρολευκωματίνης ούρων με νεφελομετρία.
 26. Μέτρηση αντιστρεπτολυσίνης (ASTO) με νεφελομετρία.
 27. Μέτρηση αντι-DNασης B με νεφελομετρία.
 28. Μέτρηση ρευματοειδούς παράγοντα(Ra-test) με νεφελομετρία.
 29. Μοριακή διάγνωση κοκκύτη (Real-Time PCR).*