ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2132013767-8-9, 2132013756
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ελένη Περγάντου, MD, PhD Παιδίατρος
Τηλ. 2132013756
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, MD, MSc Παιδίατρος
Τηλ. 2132013769
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Αθηνά Δεττοράκη, MD, MSc, PhD Παιδίατρος
Τηλ. 2132013769
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
Τηλ. 2132013767
Ζωή Καψιμάλη, Βιοχημικός, PhD
Μιχάλης Μαζαράκης, Βιοχημικός, MSc
Στέφανος Σασλής, Βιολόγος
Σωτηρία Θυμιανού, Βιολόγος, PhD
Ελένη Καρελιώτη, Τεχνολόγος Ιατρικών εργαστηρίων
Μαρία Ηλιάκη, Επικ. Παρασκευάστρια
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
Τηλ. 2132013768
Καίτη Μαργαρίτη
Ιωάννα Σταμάτη
Δήμητρα Πολίτη

ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων (Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης) ιδρύθηκε το 1975 από την κ. Σοφία Αρώνη στα πλαίσια της Α΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. Από το 1985 αποτελεί αυτόνομο Τμήμα του Β΄ Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

 • Η Μονάδα είναι αναγνωρισμένο Κέντρο Αιμορροφιλίας για παιδιά και εφήβους – όπου παρέχεται διάγνωση, σφαιρική κάλυψη και αντιμετώπιση του νοσήματος. Στη Μονάδα επίσης είναι δυνατός ο προγεννητικός έλεγχος γυναικών – φορέων της αιμορροφιλίας και παρέχεται προγεννητική συμβουλευτική στις οικογένειες με κληρονομικές διαταραχές της αιμόστασης
 • Η Μονάδα είναι κέντρο αναφοράς για διαταραχές αιμόστασης κληρονομικές και επίκτητες, δηλαδή για

  α) θρομβοπενίες
  β) θρομβασθένειες καθώς και
  γ) όλες τις διαταραχές παραγόντων πήξης για τις οποίες καλύπτει τις ανάγκες του παιδιατρικού πληθυσμού της Ελλάδας.

 • Επιπλέον, στη Μονάδα παραπέμπονται για έλεγχο, θεραπεία (αντιπηκτική αγωγή) και παρακολούθηση νεογνά και παιδιά με θρομβώσεις, δηλαδή Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια του ΚΝΣ, καθώς και εν τω βάθει φλεβικές και αρτηριακές θρομβώσεις.
 • Στο Εργαστήριο της Μονάδας ελέγχονται εργαστηριακά και διερευνώνται πλήρως παιδιά που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», καθώς και παιδιά που νοσηλεύονται σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, αλλά και σε άλλα νοσοκομειακά ιδρύματα της Ελλάδας με κληρονομικές και επίκτητες διαταραχές της αιμόστασης (ήτοι αιμορραγικές διαθέσεις και θρομβώσεις) και παρέχεται 24ωρη ιατρική συμβουλευτική και θεραπευτική κάλυψη από το ιατρικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εφημερία..
  Συγκεκριμένα ο εργαστηριακός έλεγχος που γίνεται στο Εργαστήριο περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Αιμοπετάλια : ποσοτικές και λειτουργικές διαταραχές αιμοπεταλίων (με εξειδικευμένα τεστ).
  2. Μέτρηση όλων των παραγόντων πήξης : Ινωδογόνο, ΙΙ, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, vWF
  3. Μέτρηση των φυσικών ανασταλτών: ΑΤ, PC, PS
  4. Διαταραχές ινωδόλυσης: Μέτρηση Plg, PAI-1, d-Dimers
  5. Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας (FVLeiden, FII20210A, MTHFR C677T κλπ)
  6. Μοριακός έλεγχος αιμορροφιλίας Α και Β (sequencing)
 • Το έργο της Μονάδας είναι κλινικό, εργαστηριακό και εκπαιδευτικό. Στο εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνεται η εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, και ειδικευομένων παιδιάτρων και αιματολόγων στα πλαίσια του χρόνου της ειδικότητάς τους, στην Αιμόσταση/Θρόμβωση.