ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Τηλ: +30-2132013762
E-mail: anos-grammateia@paidon-agiasofia.gr

Συντονιστής Διευθυντής:
Μανώλης Λιάτσης, Παιδίατρος MD, Ph.D. (τηλ:+30-213-2013-766)
E-mail: m.liatsis@paidon-agiasofia.gr

Διευθυντές:
Νίκη Κωνσταντινίδου, Βιοπαθολόγος MD, Ph.D. (τηλ:+30-213-2013-764)
E-mail: n.konstantinidou@paidon-agiasofia.gr
Σοφία Τάντου, MD, Παιδίατρος (τηλ: +30-213-2013-763)
E-mail:s.tantou@paidon-agiasofia.gr

Επιμελήτρια Α:
Μαριάννα Τζανουδάκη, Βιοπαθολόγος MD, Ph.D. (τηλ:+30-213-2013-762)
E-mail: m.tzanoudaki@ paidon-agiasofia.gr

Βιολόγος:
Ευαγγελία Πασχάλη M.Sc., Ph.D. (τηλ: +30-213-2013-762)
E-mail: e.paschali@paidon-agiasofia.gr

Xημικός:
Κλεοπάτρα Σπανού, M.Sc., (τηλ:+30-213-2013-764)
E-mail: k.spanou@paidon-agiasofia.gr

Παρασκευάστριες / Τεχνολόγοι: (τηλ: +30-213-2013-762)
Αναστασία Λιμιώτη
E-mail: a.limioti@paidon-agiasofia.gr
Σταυρούλα Μπατσικούρα
E-mail: v.mpatsikoura@paidon-agiasofia.gr
Αικατερίνη Μπουργκή
E-mail: k.mpourgi@paidon-agiasofia.gr
Βιργινία Πολάκη
E-mail: v.polaki@paidon-agiasofia.gr

Νοσηλευτές: (τηλ: +30-213-2013-762)
Ευαγγελία Ζαϊμάκη (υπεύθυνη νοσηλεύτρια του Τμήματος)
E-mail:e.zaimaki@paidon-agiasofia.gr
Παναγιώτα Γιαννακοπούλου (βοηθός νοσηλεύτρια)
E-mail: p.giannakopoulou@paidon-agiasofia.gr

Το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου έχει μια ιστορία 30ετίας και πλέον στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δημιουργήθηκε το 1985 ως συνέχεια του Ανοσολογικού Εργαστηρίου της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Κέντρο Παιδιατρικής Ανοσολογίας και Κέντρο Αναφοράς για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες για τον Ελλαδικό χώρο. Παράλληλα έχει την ιατρική ευθύνη παιδιών και εφήβων με ΠΑΑ απ’ όλη την Ελλάδα.
O χαρακτήρας του Τμήματος είναι διατομεακός γιατί παρέχει κλινικοεργαστηριακό έργο. Περιλαμβάνει Ιατρεία Παιδιατρικής Ανοσολογίας όπου εξετάζονται και παρακολουθούνται παιδιά με λοιμώξεις (συχνές και υποτροπιάζουσες), Ανοσοανεπάρκειες, Λεμφοϋπερπλασίες, Αυτοάνοσα ή Αλλεργικά Νοσήματα. Οι παιδίατροι καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων απευθύνονται και συνεργάζονται με το Τμήμα μας για εξειδικευμένες ανοσολογικές περιπτώσεις, εμείς δε με διεθνή κέντρα, συμβάλλοντας στην επιλογή του ελέγχου και τη θεραπεία τους. Στα εξωτερικά ιατρεία του Τμήματος γίνεται εκπαίδευση των ασθενών ή/και των κηδεμόνων τους στην υποδόρια χορήγηση της γ-σφαιρίνης καθώς και συμβουλευτική ενηλίκων ασθενών με ανοσολογικά νοσήματα ενώ υπάρχει συνεργασία με το Σύλλογο Ασθενών με Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες.
Στα εργαστήρια του τμήματος διενεργούνται εξειδικευμένες, πολλές φορές μοναδικές στην Ελλάδα και πρωτοποριακές δοκιμασίες, για τη διάγνωση και παρακολούθηση ανοσολογικών νοσημάτων (Ανοσοανεπάρκειες, Αλλεργίες, Αυτοάνοσα Νοσήματα), τη μελέτη Λευχαιμιών, την υποστήριξη της Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών κυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών.
Στον τομέα της Ιστοσυμβατότητας, πραγματοποιούνται HLA τυποποιήσεις με γονιδιακές τεχνικές, προμεταμοσχευτικοί έλεγχοι ασθενών και υποψηφίων δοτών για μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς και έλεγχος ανοσολογικών νοσημάτων σχετιζόμενων με το σύστημα HLA.
Η ποιότητα των διενεργούμενων εξετάσεων εξασφαλίζεται με συμμετοχή σε ετήσια προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (UKNEQAS,BALCAN). Το εργαστήριο έχει λάβει Πιστοποίηση καλής λειτουργίας από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Αρ 1180), το εργαστήριο Κυτταρομετρίας ροής έχει ενταχθεί και ελέγχεται από τη διεθνή ομάδα iBFM Flow Group, ενώ ο τομέας της Ιστοσυμβατότητος έχει πιστοποιηθεί από την European Federation for Immunogenetics / EFI (08-GR-005.995).
Το Τμήμα στελεχώνεται από παιδιάτρους, βιοπαθολόγους, βιολόγο, χημικό, τεχνολόγους και νοσηλευτές.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ:

 • Προσδιορισμός Επιπέδων Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, ΙgD), Υποτάξεων IgG (Νεφελομετρία)
 • Έλεγχος Ειδικής αντισωματικής απάντησης (ELISA)
 • Προσδιορισμός Ολικής IgE και ειδικών IgE έναντι αλλεργιογόνων (FEIA – ImmunoCAP)
 • Προσδιορισμός/ Μελέτη Αυτοαντισωμάτων, οργανοειδικών και μη (ELISA, IFA, Line Blot)
 • Προσδιορισμός Κλασμάτων συμπληρώματος (C3,C4,C5,C1q) και ολικού συμπληρώματος (Κλασσική οδός, Εναλλακτική Οδός, Οδός της Λεκτίνης) (Νεφελομετρία, ELISA)
 • Ποσοτικός και λειτουργικός έλεγχος του αναστολέα της C1 εστεράσης για τη διάγνωση του Κληρονομικού Αγγειοοιδήματος
 • Επίπεδα Κυτταροκινών με μεθόδους υψηλής ευαισθησίας (Σφαιριδομετρία)
 • Ανοσοφαινοτυπική μελέτη Τ, Β, ΝΚ λεμφοκυτταρικών πληθυσμών ή και ειδικών υποπληθυσμών τους στο περιφερικό αίμα, στο μυελό των οστών και σε άλλα βιολογικά υγρά
 • Έκφραση ειδικών μορίων επί των λευκοκυτταρικών πληθυσμών, όπως μόρια προσκόλλησης, Btk, WASp, κλπ, με Κυτταρομετρία Ροής
 • Λειτουργικότητα λεμφοκυττάρων με ποικίλες κυτταροκαλλιέργειες
 • Λειτουργικότητα πολυμορφοπυρήνων ή μονοκυττάρων
 • Δοκιμασία αποκοκκίωσης βασεοφίλων μετά από επώαση με αλλεργιογόνα
 • Ανοσοφαινοτυπική τυποποίηση Λευχαιμιών και παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD) (με Κυτταρομετρία Ροής 13 χρωμάτων)
 • Προσδιορισμό CD34 κυττάρων σε μοσχεύματα
 • Γονιδιακή HLA τυποποίηση όλων των HLA αλληλίων (PCR-SSO, PCR-SSP)
 • Ποσοτικός προσδιορισμός αντιγονοειδικών κυττάρων
 • Τεστ EMA (Eosin-5’-Maleimide) για τυποποίηση Κληρονομικής Σφαιροκυττάρωσης
 • Ανίχνευση κλώνων PNH επί των λευκών και ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Τεστ Quantiferon για τη διάγνωση της Φυματίωσης

Για τον ανοσολογικό έλεγχο των παιδιών που παρακολουθούνται και παραπέμπονται στο Τμήμα μας, είναι αναγκαία η επικοινωνία του παραπέμποντος ιατρού με τους ειδικούς επιστήμονες του Τμήματος, ιδιαιτέρως για τους πιο εξειδικευμένους ελέγχους για τους οποίους απαιτείται προσυνεννόηση.

Εκπαιδευτικό έργο

 • Εκπαίδευση στην Ανοσολογία των ειδικευόμενων ιατρών σε Βιοπαθολογία, Αλλεργιολογία, Ρευματολογία
 • Πρακτική εκπαίδευση στην Ανοσολογία σπουδαστών των ΤΕΙ
 • Εκπαίδευση Παιδιάτρων στην Κλινική Ανοσολογία
 • Bιβλιογραφική ενημέρωση και συζήτηση περιστατικών
 • Μαθήματα Ανοσολογίας σε ειδικευόμενους διαφόρων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου
 • Μαθήματα στα πλαίσια της εξειδικευμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων ειδικοτήτων
 • Μαθήματα στους φοιτητές της Ιατρικής ΕΚΠΑ

Επιστημονικές δραστηριότητες

 • Συμβολή στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών
 • Συμμετοχή (οργανωτικές επιτροπές, ομιλίες, προεδρεία) σε Συνέδρια, διεθνή και ελληνικά
 • Ανακοινώσεις (προφορικές και αναρτημένες) σε Συνέδρια, διεθνή και ελληνικά, πολλές από τις οποίες έχουν λάβει διακρίσεις
 • Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά
 • Συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων
 • Διοργάνωση ημερίδων με μεγάλο εύρος θεμάτων Εργαστηριακής και Κλινικής Ανοσολογίας
 • Καταγραφή των Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (www.esid.org) (1995-σήμερα)

The Department of Immunology-Histocompatibility has been established in 1985 within the National Health System. It provides both clinical and laboratory service to children with disorders of the immune system (Infections, Primary Immunodeficiencies, Allergies, Autoimmunity) and consultation to adult patients. The Department is Specialized & Referral Centre for Primary Immunodeficiencies – Paediatric Immunology, cooperating closely with various Departments in Greece and respective European & International Centres.
It also performs specialized and unique laboratory assays (in the fields of Autoimmunity, Allergy, Histocompatibility and Flow Cytometry) and provides support to the Haematology- Oncology Clinics and the HSCT /cellular therapy unit. The laboratory is under constant and thorough Quality Control. It has been granted Accreditation Certificate by the Hellenic Accreditation System and an EFI Accreditation for Histocompatibility Testing.