Οφθαλμολογικό Τμήμα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ τηλ: 21320133122132013050
Διευθύντρια: Ευθυμία Τσίνα, MD,PhD
Επιμελήτρια Α΄: (προσωποπαγής θέση) Κάρμεν Βλάντ
Επιμελήτρια Β΄: επικουρική) Ειμαρμένη Τζανετάκου
Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια: Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου (τηλ. 2132013315)

ΣΚΟΠΟΣ

Η διάγνωση και αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών παθήσεων νεογνών, παιδιών και εφήβων, καθώς και η εκπαίδευση ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών επ’ αυτών.