Β’ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (Β’ ΜΕΝΝ)

B΄Μ.Ε.Ν.Ν +30-2107467501 / 505/507,
bnicu@paidon-agiasofia.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ Μπούζα Ελένη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ε.Σ.Υ Λειψού Νίκη
Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνα
Κουτρούμπα Αρσινόη
Πετροπούλου Χρυσούλα
Δασοπούλου Μαρία
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α΄ Ε.Σ.Υ Στριπέλη Φωτεινή
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β΄ Ε.Σ.Υ Αγρογιάννη Ξανθή
Λιανού Λουκία
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Παπαδοπούλου Ελένη
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ Οικονομίδη Σταυρούλα
Πεσμαζόγλου Μαργαρίτα
Ζαμπούνη Δήμητρα
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Β’ Μ.Ε.Ν.Ν Σαμαρά Αντιγόνη
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Μ.Α Φ Γκάζα Ευθαλία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η Β’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών οργανώθηκε και λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» από το 1974.
Διαθέτει 20 κλίνες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (επίπεδο εντατικής ΙΙΙ- Μ.Ε.Ν.Ν) και 10 κλίνες Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών (Μ.Α.Φ).

Στελέχωση της Μονάδας

Η Β’ Μ.Ε.Ν.Ν στελεχώνεται από

 • εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό: 10 Παιδίατροι –Νεογνολόγοι και 3 Παιδίατροι εξειδικευόμενοι στη νεογνολογία καθώς και
 • έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό : 19 Νοσηλεύτριες για την Β’ ΜΕ.Ν.Ν, 12 Νοσηλεύτριες για τη Μ.Α.Φ, 1 Νοσηλεύτρια για την τράπεζα μητρικού γάλατος
 • βοηθητικό προσωπικό: 2 Βοηθοί θαλάμου για τη Β΄Μ.Ε.Ν.Ν και 1 βοηθός θαλάμου για τη Μ.Α.Φ, 2 Νοσοκόμοι στα μηχανήματα αερίων αίματος

Αριθμός Νοσηλευομένων Νεογνών

Ενδεικτικά, από την καταγραφή των νοσηλευομένων νεογνών, νοσηλεύονται ετησίως περίπου 300 νεογνά (στην Εντατική Νοσηλεία και Αυξημένη Φροντίδα).

Προέλευση των νοσηλευομένων νεογνών

Τα νεογνά προέρχονται από Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Μαιευτήρια τόσο των Αθηνών όσο και από όλη την Επικράτεια

Κύρια προβλήματα Νοσηλευομένων Νεογνών στη Μ.Ε.Ν.Ν

 • Προωρότητα / Εξαιρετική προωρότητα
 • Νεογνική Εγκεφαλοπάθεια
 • Χειρουργικά (προς χειρουργική αντιμετώπιση)
 • Καρδιολογικά
 • Καρδιοχειρουργικά/ Θωρακοχειρουργικά (προς χειρουργική αντιμετώπιση)
 • Νευρολογικά (προς διερεύνηση)
 • Νευροχειρουργικά (προς χειρουργική αντιμετώπιση)
 • Οφθαλμολογικά (παραπέμπονται και από άλλα νοσοκομεία προς χειρουργική αντιμετώπιση
 • ΩΡΛ
 • Ορθοπεδικά
 • Νεογνά με μεταβολικά νοσήματα
 • Νεογνά με πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες στα πλαίσια γενετικών διαταραχών.

Νοσηλευόμενα Νεογνά στη Μ.Α.Φ νεογνών

 • Νεογνά της Β΄ Μ.Ε.Ν.Ν με παραμένοντα ηπιότερα προβλήματα, στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την μετάβαση στο σπίτι
 • Νεογνά της κοινότητας που χρήζουν νοσηλείας

Άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου που συνεργάζονται με τη Β’ Μ.Ε.Ν.Ν

 • Όλα τα τμήματα Υποειδικοτήτων της Παιδιατρικής
 • Όλα τα τμήματα του Χειρουργικού Τομέα
 • Όλα τα τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα
 • Το Τμήμα Παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Το Φυσιοθεραπευτικό τμήμα

Ιατρικές πράξεις/ πράξεις συμβουλευτικής που γίνονται συστηματικά στη Β’ ΜΕΝ από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

 • Συστηματική οφθαλμολογική παρακολούθηση των νεογνών για αμφιβληστοειδοπάθεια της προωρότητας βάσει δομημένου πρωτοκόλλου
 • Συστηματική υπερηχογραφική παρακολούθηση από ακτινολόγους του εγκεφάλου των νεογνών βάσει δομημένου πρωτοκόλλου
 • Πρώιμη ψυχολογική παρέμβαση από Ψυχολόγο του τμήματος Παιδοψυχιατρικής του νοσοκομείου για την υποστήριξη των γονέων των νοσηλευόμενων νεογνών βάσει δομημένου πρωτοκόλλου.
 • Παρακολούθηση των νεογνών της Β’ Μ.Ε.Ν.Ν από το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου:
  -κατά τη νοσηλεία των νεογνών για αναπνευστική φυσιοθεραπεία
  -προ της εξόδου για αξιολόγηση των κινητικών προβλημάτων των νεογνών και υπόδειξη χειρισμών και ασκήσεων στους γονείς

  -μετά την έξοδο από τη Μ.Ε.Ν.Ν σε συστηματικό πρόγραμμα στο τμήμα Φυσιοθεραπείας

Τμήματα υπευθυνότητας της Β΄Μ.Ε.Ν.Ν
Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος

Λειτουργεί από το 1980 για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού ακόμη και στα νεογνά των μονάδων. Μέσω της τράπεζας μητρικού γάλακτος χορηγείται στα νεογνά αποκλειστικά το γάλα των μητέρων τους. Η τράπεζα μητρικού γάλακτος δημιουργήθηκε από τη Β’ Μ.Ε.Ν.Ν και διευθύνεται από τη Β΄Μ.Ε.Ν.Ν. Εξυπηρετούνται εκτός από τη Β’ Μ.Ε.Ν.Ν στην οποία είναι προσαρτημένη, η Α’Μ.Ε.Ν.Ν, η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών, η Μονάδα Προώρων της Πανεπιστημιακής Κλινικής καθώς και τα νεογνά που για λόγους εξειδικευμένης θεραπείας μεταφέρονται σε άλλο τμήμα του Νοσοκομείου

Εξωτερικό Ιατρείο Διαχρονικής Παρακολούθησης των νοσηλευθέντων στη Β’ Μ.Ε.Ν.Ν προώρων και νεογνών υψηλού κινδύνου (Follow-up)

Η κλινική μας διαθέτει τακτικό εξωτερικό Ιατρείο Διαχρονικής Παρακολούθησης πρόωρων και υψηλού κινδύνου νεογνών που νοσηλεύτηκαν στην Β΄Μ.Ε.Ν.Ν σε εβδομαδιαία βάση.
Στο ιατρείο αυτό παρακολουθείται η ανάπτυξη και εξέλιξη των βρεφών και νηπίων με σκοπό την πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων και στη συνέχεια πρώιμη παρέμβαση.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοκινητική και νευροαναπτυξιακή τους εξέλιξη. Τα παιδιά παραπέμπονται, εφ’ όσον χρειάζεται, σε θεραπευτικά προγράμματα για την καλύτερη εξέλιξή τους
Η παρακολούθηση γίνεται σε συνεργασία και με άλλα εξειδικευμένα τμήματα (νευρολογικό ,φυσιοθεραπευτικό, κ.α )
Τα παιδιά παρακολουθούνται βάσει πρωτοκόλλου διαχρονικά σε ηλικίες-κλειδιά της βρεφικής/νηπιακής ανάπτυξης και μέχρι την ηλικία των 4 ετών. Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες για παρακολούθηση από εξειδικευμένα τμήματα έως την έναρξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μονάδα Διακομιδής Προώρων και Νεογνών Υψηλού Κινδύνου

Η Μονάδα μας από την αρχή της λειτουργίας της συμμετέχει στις διακομιδές πρόωρων και βαρέως πασχόντων τελειομήνων νεογνών εντός του νομού Αττικής (15 ημέρες τον μήνα εναλλάξ με την Α’Μ.Ε.Ν.Ν ) υπό το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ Διακομίζονται προς το εφημερεύον ή άλλο νοσοκομείο νεογνά:

 • Από τα μαιευτήρια του λεκανοπεδίου Αττικής
 • Από το Αεροδρόμιο- Ελικοδρόμιο νεογνά που διακομίζονται από όλη την επικράτεια με αεροδιακομιδή

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα της Β’ Μ.Ε.Ν.Ν

Εξειδίκευση στη Νεογνολογία

Η Β’ Μ.Ε.Ν.Ν παρέχει διετή πλήρη εξειδίκευση στην νεογνολογία από την επίσημη καθιέρωση της νεογνολογίας ως εξειδίκευσης της Παιδιατρικής.
Έχει 4 θέσεις για παιδιάτρους που εξειδικεύονται στη νεογνολογία οι οποίοι επιλέγονται μέσα από τις δομές του Υπουργείου Υγείας. Στο τέλος των 2 ετών αποκτούν την εξειδίκευση στη νεογνολογία μετά από εξετάσεις σε επιτροπή ορισμένη από το Υπουργείο Υγείας

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών Μαθημάτων Νεογνολογίας

Εκπαιδευτικά Μαθήματα Νεογνολογίας γίνονται εβδομαδιαίως, στα οποία συμμετέχουν τόσο Νεογνολόγοι της Μονάδας όσο και προσκεκλημένοι ομιλητές από άλλες κλινικές η άλλα νοσοκομεία

Ερευνητική Δραστηριότητα της Β’ Μ.Ε.Ν.Ν
Η Β΄Μ.Ε.Ν.Ν

 • συμμετέχει σε πολυκεντρικά ερευνητικά πρωτόκολλα
 • εκπονεί ερευνητικές μελέτες

Επίκαιρα καθήκοντα της Β’ Μ.Ε.Ν.Ν

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας Covid -19 η Β’ Μ.Ε.Ν.Ν, μαζί με την Α’ Μ.Ε.Ν.Ν ανέλαβαν την νοσηλεία των υπόπτων νεογνών καθώς και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εφόσον χρειάζεται.

Στόχος

Η Β’ Μ.Ε.Ν.Ν λειτουργεί ως Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια παρέχοντας υψηλό επίπεδο νοσηλείας και παρακολούθησης στα πρόωρα νεογνά και νεογνά υψηλού κινδύνου. Στόχος είναι να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή έκβασή τους τόσο κατά την νοσηλεία τους όσο και στη μετέπειτα ζωή τους. Και να παραδώσει στους γονείς τους και την κοινωνία παιδιά υγιή και χαρούμενα με τον εαυτό τους.