Χειρουργικό Τμήμα Παίδων

ΣΥΝΘΕΣΗ Α’ & Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Μάρτιος 2021)
    Επικοινωνία
Α’ και Β’ Χειρουργικό Τμήμα Γραμματεία: Μενεγάκη Άννα 213-2013217
gramxeir@paidon-agiasofia.gr
Προϊστάμενος Α’ και Β’ Χειρουργικού Τμήματος Διευθυντής: Δρ Νικόλαος Χριστόπουλος 213-2013219
nickchrist1998@gmail.com
Επιμελητές Α’ Κρικρή Αγγελική Γραφείο Ιατρών Α’
Χειρουργικής 213-2013218
axeiragiasofia@gmail.com
axeir@paidon-agiasofia.gr

Γραφείο Ιατρών Β’
Χειρουργικής 213-2013212
bxeir@paidon-agiasofia.gr

Επιμελητές Β’ Μυρίλλας Πέτρος
Επικουρικοί Επιμελητές Β Δαμπάλης Άγγελος
Γεωργόπουλος Ιωάννης
Κουράκης Μανώλης
Πετρόπουλος Παναγιώτης
Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Βλασακάκη Τριάδα 213-2013220

ΣΤΟΧΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι της λειτουργίας του Χειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» είναι:

  1. Η κάλυψη των κλινικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών αναγκών, ασθενών με προβλήματα όλου του φάσματος της Χειρουργικής Παίδων, εφαρμόζοντας τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (Λαπαροσκοπική χειρουργική, Ενδοσκοπική Χειρουργική), αλλά και της ανοικτής χειρουργικής.
  2. Η ειδίκευση ιατρών στην Χειρουργική Παίδων, παρέχοντας πλήρη ειδικότητα Χειρουργικής Παίδων, καθώς και η εκπαίδευση ιατρών άλλων ειδικοτήτων (π.χ. ΩΡΛ), παρέχοντας έως 2 έτη ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική.
  3. Η εκτέλεση κλινικών, ερευνητικών και συγγραφικών δραστηριοτήτων (μαθήματα, ομιλίες, ερευνητικά πρωτόκολλα, συγγραφή ερευνητικών άρθρων, συγγραφή ενημερωτικών φυλλαδίων για γονείς και ασθενείς κ.α.) με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων, την μεταφορά και εξέλιξη της γνώσης στο αντικείμενο της Χειρουργικής Παίδων, την ενημέρωση των γονέων και των ασθενών και την προβολή του έργου του τμήματος και του νοσοκομείου.
  4. Η συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα τμήματα του νοσοκομείου αλλά και ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό την εκπόνηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και την επιμόρφωση του προσωπικού του τμήματος.
  5. Το τμήμα πραγματοποιεί μαθήματα Ειδικευόμενων κάθε Τρίτη 13:00 – 14:00, ενώ παράλληλα διοργανώνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως συζητήσεις περιστατικών και ιατρικά συμβούλια με συμμετοχή άλλων ειδικοτήτων.
  6. Οι επιμελητές του τμήματος εξετάζουν τακτικά περιστατικά στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) την παρούσα περίοδο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9:00 – 13:00. Ραντεβού για τα ΤΕΙ κλείνονται μέσω του 4ψήφιου αριθμού 1535.
  7. Για επείγοντα περιστατικά το τμήμα ακολουθεί το πρόγραμμα Εφημεριών του Νοσοκομείου.