ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ

 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: +30 21320123425, +30 2107467425
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Νικόλαος Πονηρός Μ.D., Ph. D.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α΄ Αναστασία Λουπάτατζη M.D., Ph.D.
Παντελής Ταγκαλάκης M.D., M.Sc., Ph. D
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Μαρία Παναγιώτου +30 213201421, +30 2107467421


ΣΚΟΠΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ

H Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων λόγω της μοναδικότητας της στο ΕΣΥ, αποτελεί τον τελευταίο σταθμό επίλυσης κάθε σπάνιας, συγγενούς ή επίκτητης ανωμαλίας, δυσπλασίας και πάσης φύσεως ατύχημα, από ελαφρύ έως βαρύτατο για τα παιδιά.

Στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής, εξυπηρετούνται τα τακτικά περιστατικά που εισάγονται, στο Τμήμα και
καλύπτουν όλη την βαρύτητα και το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της πλαστικής χειρουργικής στα παιδιά.
Συνήθως τέτοιες παθήσεις είναι, απλασίες δέρματος τριχωτού κεφαλής, σχιστίες χειλέων γνάθου και υπερώας,
βλεφαροπτώσεις, βλεφαροφιμώσεις απλασίες πτερυγίου του ωτός, γιγαντιαία ελλείμματα του κοιλιακού
τοιχώματος και εξόμφαλους, αιμαγγειώματα και αγγειακές δυσπλασίες, απλασίες-δυσπλασίες-δυσμορφίες των
γεννητικών οργάνων και των άκρων (συνδακτυλίες, εξαδακτυλίες, πολυδακτυλίες), σύνδρομα όπως Down,
Treacher-Collins, Moebius, Pierre-Robin κ.α., και εγκαύματα της παιδικής ηλικίας που απαιτούν εξειδικευμένες
γνώσεις και εμπειρία όχι μόνο της εγκαυματικής νόσου αλλά και της ιδιαιτερότητας της φυσιολογίας του παιδιού.
Η κλινική πραγματοποιεί έκτακτες και προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις για
παθήσεις όπως:

 • Αλωπεκία Τριχωτού (Τοποθέτηση διατατήρα ιστών-Tissue expander)
 • Βαρεία βλεφαρόπτωση (αποκατάσταση με πλατεία περιτονία-Tensor fascia Lata)
 • Μικροφθαλμία (αποκατάσταση οφθαλμικού κόγχου
 • Έγκαυμα επιπεφυκότων (Τοποθέτηση αμνιακών μεμβρανών
 • Απλασία-δυσπλασία πτερυγίου ωτός (αποκατάσταση με πλευρικό χόνδρο)
 • Αφεστώτα ώτα
 • Διόρθωση λοβίου ωτός
 • Λαγώχειλος-Λυκόστομα-Γναθοσχιστία-συρίγγιο υπερώας
 • Όγκοι-κύστεις προσώπου, βλεφάρων, σιελογόνων, δερμοειδείς, Mahlerbe, κ.λ.π
 • Γυναικομαστία (Αφαίρεση μαζικού αδένα και δέρματος ή & λιπαναρρόφηση
 • Γιγαντομαστία ( οκτώ μαστοί, αφαίρεση περισσότερο από 6 kg ανά ασθενή)
 • Υποσπαδίας-δυσμορφία πέους
 • Συνδακτυλία
 • Αμνιοτικές περιελίξεις δακτύλων
 • Άκρα χείρ (ογκίδια,εξα-πόλυ-δακτυλία, ακρωτηρ/μοί, ελλείμματα, γιγαντιαίος δακτυλος)
 • Ρικνωτικές μετεγκαυματικές ουλές δακτύλων
 • Ενδονύχιος σπίλος
 • Αποκατάσταση ελλείμματος μαλακών μορίων ποδός με cross leg flap
 • Αγγειακή Δυσπλασία (καταστροφή με laser ή χειρουργική αφαίρεση)
 • Αιμαγγείωμα-Λεμφαγγείωμα-κυστικό ύγρωμα (μερική ή ολική αφαίρεση).
 • Νεύροϊνομάτωση (Νόσος του Recklinghausen) κορμού-βλεφάρου
 • Όγκοι-ογκίδια κορμού
 • Εγκαύματα (κάλυψη με δερμ. μόσχ.μερ.πάχους ή πτωματικά μοσχεύματα)
 • Γιγαντιαίος σπίλος (κάλυψη με δερμ. μόσχ.μερ.πάχους ή πτωματικά μοσχεύματα)
 • Σπίλοι κεφαλής, ωτός, βλεφάρων, χειλέων, κορμού, δακτύλων, γεννητ. Οργάνων
 • Κατακλίσεις(κάλυψη με τοπικό κρημνό)
 • Διόρθωση ρικνωτικών ουλών κορμού
 • Διόρθωση ρικνωτικών ουλών με τοποθέτηση διατατήρα

Η τεχνική συγκρότηση του τμήματος περιλαμβάνει

 • NdYag Laser για την αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων και ογκιδίων
 • πλήρους συλλογής χειρουργικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων και εργαλείων για μικροχειρουργικές επεμβάσεις
 • μεγεθυντικών φακών, μεσαίου και μεγάλου μικροσκοπίου
 • μηχανήματος τύπου Surgitron (4,0 MHz Dual Frequency) ραδιοσυχνοτήτων που εμφανίζει περισσότερα
  πλεονεκτήματα από το κλασσικό σε μερικές επεμβάσεις

Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και εγκαυμάτων έχει ένα μεγάλο αριθμό από παρουσιάσεις, ανακοινώσεις,
εισηγήσεις και παρακολουθήσεις σε διάφορα Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια καθώς επίσης και εκδόσεις
επιστημονικών Συγγραμμάτων