ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
ΑΞΟΝΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 21320130402132013080

ΠΡΟΣ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δρ. ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δρ. ΓΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΜΑΛΑΜΑ ΑΣΤΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΣ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΦΕΓΓΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  • Το τμήμα πρωτολειτούργησε το 1990 με τοποθέτηση του 1ου Αξονικού Τομογράφου σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Το 1999 τοποθετήθηκε ο 1ος Μαγνητικός Τομογράφος και ακολούθησε το 2013 και ο 2ος Μαγνητικός Τομογράφος.
  • Έκτοτε το Τμήμα λειτουργεί με 2 Μαγνητικούς Τομογράφους και 1 Αξονικό Τομογράφο, ως μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα, σε καθημερινή ενεργό εφημερία , διότι καλύπτει τις ανάγκες και των λοιπών 2 Παιδιατρικών Νοσοκομείων του λεκανοπεδίου.
  • Εξυπηρετεί διαγνωστικές ανάγκες νοσηλευομένων και εξωτερικών παιδιών κατόπιν ραντεβού (πρωινών-απογευματινών).
  • Σε συνεργασία με τους Αναισθησιολόγους του Νοσοκομείου σε τακτική βάση διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις σε μικρά παιδιά (εσωτερικά-εξωτερικά) που απαιτούν καταστολή.
  • Το Τμήμα συμμετέχει σε Πανευρωπαικά πρωτόκολλα για ογκολογικούς ασθενείς σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, σε πρωτόκολλα για νευρομυϊκές παθήσεις, σε αναδρομικές και προδρομικές μελέτες για θρομβοεμβολικά επεισόδια στα παιδιά.
  • Το Ιατρικό προσωπικό συμμετέχει διαγνωστικά στο PET CT της Μονάδος Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τους Πυρηνικούς Ιατρούς.
  • Σε τακτική εβδομαδιαία βάση οι ιατροί του τμήματος συμμετέχουν σε ογκολογικά συμβούλια και συμβούλια με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.
  • Το Τμήμα καλύπτεται από 11 τεχνολόγους , 6 νοσηλεύτριες,1 τραυματιοφορέα και 1 γραμματέα.
  • Τεχνολόγος του Τμήματος παρέχει υπηρεσίες και στο Αιμοδυναμικό Τμήμα του Νοσοκομείου.
  • Βάσει στατιστικών στοιχείων στο Τμήμα διενεργούνται περίπου 10000 εξετάσεις ετησίως.