Αιματολογικό Εργαστήριο Γραμματεία: 2132013163164
aimalab@paidon-agiasofia.gr
Διευθυντής
(Προσωρινός Προϊστάμενος Αιματολογικού Εργαστηρίου)
Βαβουράκης Ευστάθιος, Αιματολόγος
Διευθυντές ΕΣΥ Γ. Περισσάκη, Βιοπαθολόγος Διευθ. ΕΣΥ
Μυρίλλα Ιωάννα, Βιοπαθολόγος
Επιμελήτρια Α Βεργάκη Αθηνά
Επικ. Επιμελητές Β Μυλωνά Σταυρούλα, Βιοπαθολόγος
Μανώλη Ειρήνη, Βιοπαθολόγος
Επιστημονικό προσωπικό Δρ. Πρεμέτης Ευάγγελος, Βιολόγος
Τεχνολόγοι Καλαρύτη Παρθενία, Αγρογιάννη Αγγελική
Παρασκευάστριες Κεφαλογιάννη Ε.
Λογοθέτη Κ.
Τσιραντωνάκη Μ.
Γραικούση Αικ.
Ντάρλα Δ.
Κούργια Ε.
Θεοδώρου Αν.
Μαρκετάκη Αικ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:

Να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους ασθενείς και θεράποντες ιατρούς και να μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμισή τους.
Στα πλαίσια του σκοπού εφαρμόζεται Σύστημα Ποιότητας ENISO9001:2015 από την TUV AUSTRIA, από το 2013.

Για τον ίδιο λόγο το εργαστήριο μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου για την γενική αίματος που οργανώνεται υπό την αιγίδα του τμήματος Εργαστηριακής Διάγνωσης και Ελέγχου Ποιότητας της Ελληνικής Αιματολογικής εταιρείας με πολλαπλούς ετήσιους ελέγχους.

Εκτός της κάλυψης των ασθενών του Νοσοκομείου μας νοσηλευόμενων και προσερχόμενων στα τακτικά και επείγοντα το Εργαστήριο συνεργάζεται:
α) Με το κέντρο Μεσογειακής αναιμίας στα πλαίσια παρακολούθησης αλλά και διάγνωσης νέων περιστατικών Αιμοσφαιρινοπαθειών και Μεμβρανοπαθειών.
β) Με το κέντρο βρεφών «Μητέρα» στα πλαίσια ελέγχου παιδιών προς υιοθεσία.
γ) Με άλλα Νοσοκομεία Δημόσια και Ιδιωτικά στα πλαίσια παροχής εξειδικευμένου αιματολογικού ελέγχου.

Επίσης το τμήμα μας αποτελεί Κέντρο Προγεννητικού Ελέγχου για ενήλικες.

Στο Εργαστήριο μας εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι στην Αιματολογία και Βιοπαθολογία καθώς και σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ε, Τ.Ε.Λ., Ι.ΕΚ. στους οποίους χορηγείται βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

Η συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια – συνέδρια Αιματολογίας – Εργαστηριακής Αιματολογίας – Κλινικής Χημείας αποτελεί πηγή γνώσεων και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εργαστηρίου.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Εξετάσεις που εκτελούνται στο Αιματολογικό Εργαστήριο:

A) Αιματολογικές εξετάσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς χωρίς συνεννόηση:

 1. Γενική αίματος
 2. Μορφολογία ερυθρών αιμοσφαιρίων
 3. Υπολογισμός % αναλογίας λευκοκυττάρων (manual)
 4. Μέτρηση εμπύρηνων ερυθρών περιφερικού αίματος
 5. Μέτρηση και μορφολογία αιμοπεταλίων (manual)
 6. ΤΚΕ
 7. ΔΕΚ
 8. Τεστ Δρεαπανώσεως
 9. Εξέταση αίματος για πλασμώδιο Laveran
 10. Αναζήτηση κυττάρων λοιμώδους μονοπυρηνώσεως
 11. Μικρο Ht
 12. Έλεγχος μυελοϋπεροξειδάσης κοκκιοκυττάρων
 13. Fe ορού
 14. Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα ορού (TIBC)
 15. Τρανσφερίνη ορού (TRF)
 16. Φερριτίνη ορού
 17. Βιταμίνη B12 ορού
 18. Φυλλικό οξύ ορού
 19. Απτοσφαιρίνη ορού
 20. Γλυκοζο-6-φωσφορική-αφυδρογονάση (G6PD) ερυθρών (μέθοδος Β)
 21. Γλυκοζο-6-φωσφορική-αφυδρογονάση (G6PD) ποσοτική Tonz TEST)
  Γλυκοζο-6-φωσφορική-αφυδρογονάση (G6PD) ποσοτική ενζυματική
 22. Ηλεκτροφόρηση Hb σε οξεική κυτταρίνη
 23. Ποσοτικός προσδιορισμός HbF με HPLC (Variant)
 24. Ποσοτικός προσδιορισμός HbA2 με HPLC (Variant)
 25. Ποσοτικός προσδιορισμός HbS με HPLC (Variant)
 26. Ποσοτικός προσδιορισμός HbH με HPLC (Variant)
 27. Ποσοτικός προσδιορισμός HbD με HPLC (Variant)
 28. Έγκλειστα HbH
 29. Έγκλειστα ερυθροβλαστών
 30. Χρώση για σωμάτια HEINZ
 31. Διαλυτοί υποδοχείς τρανσφερίνης ορού (sTfR)
 32. Ανίχνευση κυττάρων κοκκύτου
 33. Laveran test
 34. Μεθαιμοσφαιρίνη (ποσοτικός προσδιορισμός)
 35. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1C) ποσοτικός προσδιορισμός

Β) Αιματολογικές εξετάσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς με προσυνεννόηση:

 • Μελέτη ερυθροκυτταρικής μεμβράνης:
  • Ανάλυση πρωτεϊνών μεμβράνης ερυθρών με SDS-PAGE(Fairbanks)
  • Ανάλυση πρωτεϊνών μεμβράνης ερυθρών με SDS-PAGE(Laemmli)
  • Πυκνομετρική ανάλυση πρωτεϊνών μεμβράνης ερυθρών

Γ) Από τον 7ο/2020 εντάσσεται στο έργο του Εργαστηρίου και η διενέργεια γρήγορου τεστ για ΕΛΟΝΟΣΙΑ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.