Η πρώτη Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική είναι μία από τις αρχαιότερες Παιδιατρικές Κλινικές της Ευρώπης με περισσότερα από 150 χρόνια λειτουργίας.

Διαθέτει πολλές Κλινικές Μονάδες και Παιδιατρικές εξειδικεύσεις και είναι η μεγαλύτερη Κλινική της χώρας.

Επίσης διαθέτει μεγάλο Ερευνητικό Εργαστήριο και Κλινική Μονάδα Εφηβιατρικής.