ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συντονιστής – Διευθυντής: Δρ. Α. Κουρτέσης MD, PhD, FETCS

Τηλ. 210 7473714 (εσωτ. 7322)

Το Τμήμα από της ενάρξεως του το 1986 (Ιδρυτής – Διευθυντής κ. Ι. Στήνιος) είχε και έχει ως μοναδικό στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών σε νεογνά, βρέφη και παιδιά πού πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες καθώς επίσης και με θωρακοχειρουργικά προβλήματα (Κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι του Θώρακα.). Το 1ο Χειρουργείο πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1986 (περίδεση πνευμονικής) ενώ 1η εξωσωματική κυκλοφορία τον Απρίλιο του 1987.

Το τμήμα διαθέτει αποκλειστική αίθουσα χειρουργείου καθώς επίσης και Καρδιοχειρουργική Μονάδα με δυνατότητα ανάπτυξης 8 κλινών. Το παραγόμενο έργο του Τμήματος είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού και του τεχνικού – χειριστού εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Α. ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αναλυτικά όσον αφορά την καρδιοχειρουργική Συγγενών Καρδιοπαθειών, στο Τμήμα μας διενεργούνται οι παρακάτω επεμβάσεις:

 • Σύγκλειση ενδοκαρδιακών επικοινωνιών
 1. μεσοκολπική, μεσοκοιλιακή
 2. μερικό κολποκοιλιακό κανάλι
 3. ελλείμματα, φλεβώδους κόλπου
 4. μεσοκοιλιακή επικοινωνία
 • Διόρθωση πλήρους κολποκοιλιακού καναλιού
 • Αορτοπνευμονικές αναστομώσεις
 • Περίδεση πνευμονικής αρτηρίας
 • Διόρθωση ισθμικής στένωσης της αορτής
 • Σύγκλειση αρτηριακού πόρου
 • Αναστόμωση κατά Glenn/ Fontan
 • Διόρθωση πλήρους ή μερικής ανώμαλης εκβολής πνευμονικών φλεβών
 • Διόρθωση δίχωρης δεξιάς κοιλίας
 • Ολική ανατομικής διόρθωσης τετραλογίας Fallot
 • Διόρθωση υπό- ή υπερβαλβιδικής στένωσης αορτής
 • Πλαστική αορτικού τόξου (διόρθωση στένωσης ή διακοπής αορτικού τόξου)
 • Διόρθωση Schimitar Syndrome
 • Διόρθωση αορτοπνευμονικού παραθύρου
 • Διόρθωση αρτηριακού κορμού

B. ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 1. ΠνεύμοναςΑ. Καλοήθεις όγκοι ( Κύστεις, Αμαρτώματα, Τερατώματα,)

  Φλεγμονώδεις εξεργασίες (Εμπυήματα, Εχινόκοκκοι Κύστεις Ασπεργιλώσεις)

  Β. Συγγενείς Διαμαρτίες (Συγγενείς Κύστεις, Πνευμονικό απόλυμα

  Έλλειμμα στέρνου, Όγκοι Θωρ. Τοιχώματος)

 2. Μεσοθωράκιο

Όγκοι προσθίου (Μ)

Θυμώματα, Μυασθένεια Gravis, Μεσεγχυματογενείς όγκοι, Λεμφώματα, Τερατώµατα, Δερμοειδείς Κύστεις

Όγκοι μέσου (Μ)

Νευρογενείς κύστεις, Οισοφαγικές κύστεις, Νευροεντερικές κύστεις

Περικαρδιακές κύστεις.

Όγκοι οπισθίου (Μ)

Νευρογενείς όγκοι, “Askin” όγκοι