Οφθαλμολογικό Τμήμα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ τηλ: 21320133122132013050
Διευθυντής: Γρηγόριος Σπυρόπουλος (έως 9/8/2020)
Επιμελήτρια Α΄: Ευθυμία Τσίνα
Επιμελήτρια Β΄: (επικουρική) Ειμαρμένη Τζανετάκου
(προσωποπαγής θέση) Κάρμεν Βλάντ
Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια: Αγγελίνα Σπυριδάκη – Αναστασούδη (τηλ. 2132013315)

Σκοπός:

Η διάγνωση και αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών παθήσεων νεογνών, παιδιών και εφήβων, καθώς και η εκπαίδευση ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών επ’ αυτών.