Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ Εργαστηρίου: 2132013167
Τηλ Ποιότητας: 2132013097
Τηλ Δ/ντου: 2132013171
Δέκτης: 2132013931
e-mail Δ/ντου: biochem@paidon-agiasofia.gr
e-mail Εργαστηρίου: docb@paidon-agiasofia.gr

Επιστημονικό Προσωπικό

 • Διευθυντής, Δρ. Ιωάννης Παπασωτηρίου, (PubMEd: Papassotiriou I) Βιολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Βιοχημείας-Πειραματικής Αιματολογίας, EuSpLM
 • Δρ. Αλεξάνδρα Μαργέλη, (PubMEd: Margeli A) Χημικός, Διδάκτωρ Φαρμακολογίας, EuSpLM
 • Δρ. Θεόδωρος Καρακωνσταντάκης, (PubMEd: Karakonstantakis T) Χημικός, Διδάκτωρ Κλινικής Βιοχημείας-Λοιμώξεων
 • Δρ. Αναστασία Μπαρτζελιώτου, (PubMEd: Bartzeliotou A) Χημικός, Διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας
 • Δρ. Μαρία Παπασταματάκη, (PubMEd: Papastamataki M) Βιολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Βιοχημείας-Γαστρεντερολογίας
 • Δρ. Αθανάσιος Τζωρτζόπουλος, (PubMEd: Tzortzopoulos A) Βιοχημικός, Διδάκτωρ Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας
 • Φιλία Αποστολάκου, (PubMEd: Apostolakou F) Χημικός, M.Sc. Κλινικής Βιοχημείας
 • Χριστίνα Λαζαροπούλου, (PubMEd: Lazaropoulou C) Χημικός
 • Αικατερίνη Καρύγιαννη, (PubMEd: Kariyannis C) Χημικός
 • Καλλιόπη Μιχαλακάκου, (PubMEd: Michalakakou K) Βιοχημικός
 • Ευγενία Χαντζή, (PubMEd: Hantzi E) Χημικός

Τεχνολόγοι και Παραϊατρικό Προσωπικό

 • Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος
 • Θεοδώρα Κουκούτση
 • Ευαγγελία Ρόζου
 • Μαρία Γιαννάκη
 • Οικονομίδου Μαρία
 • Κωνσταντίνα Ζημιανίτη
 • Γεωργία Κατσουλάκη

Το Βιοχημικό Τμήμα του ΓΝΠ Αθηνών «Η Αγία Σοφία» ιδρύθηκε με την σύσταση του ΕΣΥ το 1982 ως ανεξάρτητο Τμήμα του Nοσοκομείου και σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο Τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα του ΓΝΠ Αθηνών «Η Αγία Σοφία» αναφορικά με τον αριθμό των διεξαγόμενων εξετάσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των Τμημάτων Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης εκτελούνται περισσότερες από 1,000,000 εξετάσεις/έτος, από τις οποίες οι 950,000 εξετάσεις αφορούν γενική Κλινική Χημεία, ενώ 50,000 είναι ειδικές εξετάσεις. Το Βιοχημικό Τμήμα είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (Αρ. Πιστοποιητικού 857-3).
Παράλληλα με το κλινικό έργο, στο Βιοχημικό Τμήμα έχει αναπτυχθεί πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο M.Sc., PhD.
Συγκεκριμένα σε προπτυχιακό επίπεδο γίνεται εργαστηριακή άσκηση σε φοιτητές Χημείας και Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ στα πλαίσια του μαθήματος «Κλινική Χημεία», ενώ μερικοί από τους φοιτητές πραγματοποιούν στο Τμήμα την πτυχιακή εργασία της σχολής τους.
Επιπλέον φοιτητές/σπουδαστές από τα τμήματα Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, και Μοριακής Βιολογίας των ΑΕΙ της χώρας πραγματοποιούν στο Βιοχημικό Τμήμα πρακτική άσκηση στην Κλινική Βιοχημεία.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Βιοχημικό Τμήμα συμμετέχει στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ όπως «Ερευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία», «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας» και «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική» με παραδόσεις μαθημάτων, εργαστηριακή πρακτική και εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.
Τέλος στο Βιοχημικό Τμήμα πολλοί μεταπτυχιακοί σπουδαστές εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή (PhD).
Οι επιστήμονες του Βιοχημικού Τμήματος έχουν αναπτύξει πλούσια επιστημονική δραστηριότητα που μεταφράζεται σε περισσότερες από 400 δημοσιεύσεις (βλέπε PubMED), μεγάλο αριθμό βραβείων και παρουσιάσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η επιστημονική και εργαστηριακή υποστήριξη του Βιοχημικού Τμήματος στα εξής Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων:
Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων Παίδων, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων Γενετικής Προδιάθεσης σε Καρκίνο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Παιδικών Καρκίνων.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Οι αναλύσεις που διενεργούνται στο Βιοχημικό Τμήμα καλύπτουν όλο το φάσμα εξετάσεων της Κλασσικής Κλινικής Βιοχημείας και της Αλλεργιολογίας.
Επίσης διενεργούνται ειδικές αναλύσεις:

 • Ιχνοστοιχείων
 • Βιταμινών και Νευροδιαβιβαστών
 • Ειδικών πρωτεϊνών νεφρικής και καρδιακής λειτουργίας
 • Ειδικών πρωτεϊνών λοίμωξης, φλεγμονής και σήψης
 • Φαρμάκων και Καρκινικών Δεικτών
 • Εξετάσεις μόνο συμβουλευτικού χαρακτήρα (RUO) (Κυτταροκίνες , χημοκίνες και αυξητικοί παράγοντες)

*Για αναλυτικές πληροφορίες των διενεργούμενων αναλύσεων επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στα e-mails του Τμήματος

Χρήσιμα Links:

https://labtestsonline.org/
http://www.eekx-kb.gr/
http://www.eae.gr
http://www.endo.gr/
http://www.aacc.org/
http://www.ifcc.org/
http://www.ehaweb.org/
http://www.hematology.org/
http://www.endo-society.org/