ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Λειτουργία και Δραστηριότητες της Μονάδας:

Στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Β΄ Παθολογικού τομέα παρακολουθούνται συνολικά περίπου 600 πάσχοντες από Μεσογειακή αναιμία , Δρεπανοκυτταρική νόσο , Σφαιροκυττάρωση , καθώς και άλλες αιμολυτικές αναιμίες .

Οι 356 ασθενείς υποβάλλονται σε συστηματικές μεταγγίσεις αίματος. Οι ηλικίες των ασθενών κυμαίνονται από τους πρώτους μήνες ζωής μέχρι και την 5η δεκαετία της ζωής .Οι μεταγγίσεις γίνονται προγραμματισμένα 3 φορές την εβδομάδα ( Τρίτη , Πέμπτη και Παρασκευή), και υπάρχει δυνατότητα μετάγγισης σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο.

Στη Μονάδα λειτουργεί καθημερινά Εξωτερικό Ιατρείο όπου εξυπηρετούνται όλα τα επείγοντα περιστατικά των πασχόντων από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες, καθώς και τακτικό εξωτερικό ιατρείο 2 φορές την εβδομάδα όπου εξετάζονται νέοι ασθενείς και παρακολουθούνται οι μη συστηματικά μεταγγιζόμενοι ασθενείς ( Αττικής και Επαρχίας ).

Ιατρικό Προσωπικό Της Μονάδας

Χριστίνα Φραγκοδημήτρη Παιδίατρος, Συντονίστρια Διευθύντρια
Φώτης ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, Παιδίατρος, Διευθυντής
Ζακελίν ΙΟΥΣΕΦ, Παιδίατρος, Διευθύντρια

Τηλέφωνα – Φαξ – e-mail:

Γραφείο Διευθύντριας: 210 746 7771
Γραφείο Ιατρών: 210 746 7776
Γραμματεία: 210 746 7777
Φαξ: 210 775 8445