ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προϊσταμένη Τμήματος: Αποστολά Πολυξένη
Τηλέφωνα: 2107467054, 2132013267
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: social.services@paidon-agiasofia.gr
Θέση: Κεντρικό Κτίριο (1ος όροφος)

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία και είναι στελεχωμένη με Κοινωνικούς Λειτουργούς, με βασικό στόχο την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των νοσηλευόμενων παιδιών και των οικογενειών τους, σε θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.
(για περισσότερα, δείτε στο «Υπηρεσίες Υποστήριξης → Κοινωνικοί Λειτουργοί»)